Η σκέψη είναι το μόνο όπλο στην κυβερνητική τρομοκρατία…

1Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Η σκέψη είναι το μόνο όπλο στην κυβερνητική τρομοκρατία που γίνεται μέσω των ΜΜΕ και ειδικά, της τηλεόρασης. Από όσα οι κακόμοιροι φίλοι των ΜΜΕ και της τηλεόρασης και οι παθητικοί δέκτες των όσων μεταδίδουν τα άθλια αυτά μέσα της τρομοκρατίας, μόνο ένα πέντε τοις εκατόν εισέρχεται στη συνείδηση και δέχεται την επεξεργασία του κριτικού νου. Το άλλο ενενήντα πέντε τοις εκατόν το καταπίνουν οι τηλεθεατές με τον τρόπο που ταϊζονται οι χήνες στην Ολλανδία.
Στην Ολλανδία προσαρμόζουν έναν καταπέλτη σε κάθε χήνα, ο οποίος πετάει την τροφή κατ΄ ευθείαν στο στομάχι του δύστυχου πτηνού. Με τον τρόπο αυτό τα δύστυχο πτηνό δεν μπορεί να μασήσει την τροφή ούτε να Συνέχεια