Ληστεία και…πολιτική (από τον Αλ. Παπαδιαμάντη)

Παπαδιαμαντης 2

«Ἡ γενεαλογία τῆς πολιτικῆς εἶναι συνεχής καί γνησία κατά τούς προγόνους. Ἡ ἀργία ἐγέννησε τήν πενίαν. Ἡ πενία ἔτεκε τήν πεῖναν. Ἡ πεῖνα παρήγαγε τήν ὄρεξιν. Ἡ ὄρεξις ἐγέννησε τήν αὐθαιρεσίαν. Ἡ αὐθαιρεσία ἐγέννησε τήν λῃστείαν. Ἡ λῃστεία ἐγέννησε τήν πολιτικήν.

Ἰδού ἡ αὐθεντική καταγωγή τοῦ τέρατος τούτου. Τότε καί τώρα, πάντοτε ἡ αὐτή. Τότε διά τῆς βίας, τώρα διά τοῦ δόλου… καί διά τῆς βίας. Πάντοτε ἀμετάβλητοι οἱ σχοινοβάται οὗτοι, οἱ Ἀθίγγανοι, οἱ γελωτοποιοί οὗτοι πίθηκοι (καλῶ δέ οὕτω τούς λεγομένους πολιτικούς). Μαῦροι χαλκεῖς κατασκευάζοντες δεσμά διά τούς λαούς ἐν τῇ βαθυζόφῳ σκοτίᾳ τοῦ αἰωνίου ἐργαστηρίου των…».

(Ἀπό τό Διήγημα «Ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν», Ἅπαντα, τόμ. Α΄, κριτική ἔκδοση Ν. Δ.Τριανταφυλλόπουλος, ἐκδ. Δόμος, Ἀθήνα 1981, σελ. 276).

Ἐξάλλου στό Διήγημά του «Οἱ Χαλασοχώρηδες» ὁ Ἀ. Π. γράφει:

«Ἡ Ἠθική δέν εἶναι ἐπάγγελμα. Καί ὅστις ὡς ἐπάγγελμα θέλει νά τήν μετέλθῃ, πλανᾶται oἰκτρῶς καί γίνεται γελοῖος. Ὅστις πράγματι φιλοσοφῇ καί ἀληθῶς πονῇ τόν τόπον του καί ἔχῃ τήν Ἠθικήν ὄχι εἰς τήν ἄκραν τῆς γλώσσης ἤ εἰς τήν ἀκωκήν (=μύτη, ἄκρη) τῆς γραφίδος, ἀλλ᾽ εἰς τά ἐνδόμυχα αὐτά τῆς ψυχῆς, βλέπει πολύ καλά ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά πολιτευθῆ».

(Ἅπαντα, τόμ. Β΄, Ἀθήνα 1983, σελ. 453 — Ὁ Σκιαθίτης Ἀ. Π. ἦταν γιός Ἱερέως καί Ὑπερπολυτέκνου, μέ 9 παιδιά-ἀδέλφια!).

Τα σχόλια δικά σας…

(από το περιοδικό Πολύτεκνη Οικογένεια της ΠΕΦΙΠ, τ.137)

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...