«Μνημονεύετε τοὺς bloggers, αὐτοὺς ποὺ σώζουν τὰ αὐτονόητα, ποὺ νοιάζονται γιὰ ΧΡΙΣΤΟ καὶ ΕΛΛΑΔΑ»(Ἁγιορείτης Γέροντας)

ΕΛΛΑΔΑ-ΧΡΙΣΤΟΣ-BLOGGER-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ-ΓΕΡΟΝΤΑΣ(παραθέτουμε το παρακάτω κείμενο που διαβάσαμε στο Ρωμαίικο Οδοιπορικό. Ίσως κάποιοι αμφισβητήσουν τα λεγόμενα…Ας μείνουμε όμως στον τίτλο.’Οσοι πιστεύουν ότι μέσα από το διαδίκτυο και από την αφιλοκερδή και κοπιαστική προσπάθεια κάποιων διασώζονται τα ¨αυτονόητα”- η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός-ας εύχονται για τους bloggers…

Για να τους φωτίζει ο Θεός  και να συνεχίσει να υπάρχει μια υγιής “φωνή”, που αντιδρά και ενημερώνει σωστά.Alexia-momyof6)
.
Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Δύο μέρες μετὰ τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ παιδικός μου φίλος μὲ εἰδοποιεῖ  μισο-πέλαγα τοῦ Βορείου Αἰγαίου: «Κώστα σὲ μία ὥρα θὰ βρίσκομαι στὸ λιμάνι τῆς πόλης σου ποὺ ὅπως ἔμαθα πρόσφατα τὸ μετονομάσατε σὲ λιμένα ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ γιὰ νὰ τιμήσετε αὐτὸν τὸ Ἅγιο Προστάτη σας».
Ὅταν τὸν ἄκουσα χάρηκα γιατί εἶχα νὰ δῶ τὸν φίλο μου πολὺ καιρὸ καὶ ἤθελα νὰ μάθω νέα γιὰ τὴν νέα του ἐπαγγελματικὴ ζωὴ  καθότι ἔκανε μία τολμηρὴ ἀλλὰ σωτήρια ὑπέρβαση στὴν ζωή του. Συνέχεια