Το γάλα του Κωστάκη (μια συγκινητική ιστορία της Κατοχής- και για παιδιά)

 

 Μεγάλη ἦταν ἡ χαρὰ τῶν παιδιῶν ἐκείνη τὴν ἡμέρα. Στὰ παιδικὰ συσσίτια γιὰ πρώτη φορὰ θὰ ἐμοίραζαν γάλα, ποὺ εἶχεν ἐξαφανισθῆ ἀπὸ τὰς Ἀθήνας πολλοὺς μῆνες. Λίγο ἔπειτα ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῶν Γερμανῶν εἶχε κι αὐτὸ γίνει εἶδος πολυτελείας. Μὰ τώρα εὐτυχῶς ἔφθασεν ἡ πρώτη ἀποστολὴ τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.

Τὸ γάλα ἐβραζόταν σὲ μεγάλα καζάνια στὰ σχολεῖα καὶ ὅπου ἀλλοῦ ἐλειτουργοῦσαν παιδικὰ συσσίτια. Καὶ τὰ πεινασμένα Ἑλληνόπουλα δὲν ἐχόρταιναν νὰ τὸ ρουφοῦν μὲ τὰ μάτια, πρὶν ἀκόμη γίνῃ ἡ διανομή. Τὰ φασόλια, τὰ μπιζέλια καὶ τὸ πληγούρι μόλις Συνέχεια

Μια πίστη που σώζει…

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. 8, 41-56)

Η Θεραπεία της αιμορροούσης-Η ανάσταση της κόρης της Ιαείρου

Η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου

Τὶ πιστεύει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιὰ τὶς ὑπερφυσικὲς θεραπεῖες; 

 (η μετάφραση του ευαγγελίου είναι κατάλληλη και για παιδιά)

Μὲ ἀπλᾶ λόγια ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς μᾶς διηγεῖται ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν διώχθηκε ἀπὸ τὴν χώρα τῶν Γαδαρηνῶν, ἦρθε στὴν Καπερναούμ. Ἐκεῖ τὸν ὑποδέχθηκε πλῆθος κόσμου μὲ χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμό. Τότε τὸν πλησίασε ὁ ἄρχοντας τῆς Συναγωγῆς, ὁ Ἰάειρος, καὶ τὸν παρεκάλεσε νὰ ἔλθη στὸ σπίτι του, γιὰ νὰ θεραπεύση τὴν δωδεκάχρονη κόρη του, ποὺ ἦταν ἑτοιμοθάνατη. Ὁ Χριστὸς δέχθηκε τὴν πρόσκληση καὶ κατευθύνθηκε πρὸς τὸ σπίτι τοῦ Ἰαείρου.

Καθὼς λοιπόν προχωροῦσε μέσα σὲ μεγάλο συνωστισμό, τὸν πλησίασε μία γυναίκα, ἡ ὁποία ἔπασχε ἀπὸ αἱμορραγία Συνέχεια