Τι πι’όμορφο;

219261-TABLE TOP STILL LIFE

Εικόνα: “Νεκρή φύση στην επιφάνεια τραπεζιού” του Edward Potthast από το http://tha.pblogs.gr

.

Σκεφτόμουν
πως η ζωή μας
δεν είναι
παρά ένα λουλούδι.

Με τους χειμώνες της
και τα καλοκαίρια της.

Με λύπες
χαρές Συνέχεια