Ο ”αρχηγός” της Ελλάδας πρέπει να είναι Άγιος

Το σπιτάκι της Μέλιας

Εικόνα από:leimwnas.blogspot.com

Γέροντας Παίσιος

Μια φορά συζητούσαμε με ένα φίλο για τους πολιτικούς που μας κυβερνούν και μου είπε:

– Εμένα μου αρέσει αυτός ο πολιτικός, γιατί είναι πονηρός, και θα μπορεί να ”τουμπάρει” τους Τούρκους και να βοηθήσει την Ελλάδα.

– Βρέ, του λέω, ο πονηρός άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται για την Πατρίδα, για το κοινό καλό, αυτός θα κάνει πονηριές, για να κλέβει το κράτος και να περνάει αυτός καλά. Ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να είναι Άγιος!

– Έ! τον Άγιο όλοι τον ”ρίχνουνε”, και έτσι θα χάνει και η Ελλάδα.

Δεῖτε τὸ πρωτότυπο 190 ἀκόμα λέξεις

«…ἤθελον νά ὑπάγω νά οἰκονομήσω τά παιδιά μου,ἀλλά δέν ἀφήνω τήν Πατρίδα»

ΑΒΕΡΩΦ

http://averoph.files.wordpress.com/2013/08/cf86cf89cf84-cebaceb1cf81-19826.jpg

(Ἀπό τόν ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ,τοῦ Δ.Φωτιάδη,ἐκδ.Κέδρος,1959)

Δεῖτε τὸ πρωτότυπο

Η πιο σύντομη και εύκολη οδός για την σωτηρία- (αγ.Σιλουανού του Αθωνίτου)

Να η  πιο σύντομη  και εύκολη οδός για την σωτηρία:

Να είσαι υπάκουος, εγκρατής, να μην κατακρίνεις, και να φυλάγεις το νου και την καρδιά σου από τους κακούς λογισμούς.

Να σκέφτεσαι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί και τους αγαπά ο Κύριος. Για τις ταπεινές αυτές σκέψεις η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα κατοικήσει στην καρδιά σου και εσύ θα λες: «Ελεήμων ο Κύριος».

Αν, όμως, κατακρίνεις, αν είσαι μεμψοίμιρος και αγαπάς να κάνεις το θέλημά σου, τότε, έστω και αν  προσεύχεσαι πολύ ,η ψυχή σου θα  φτωχαίνει και θα λες: «Ο Κύριος με εγκατέλειψε». Δεν είναι όμως , ο Κύριος που σε εγκατέλειψε, αλλά εσύ παρεξέκλινες από την οδό της ταπεινώσεως και γι΄ αυτό δεν μένει η Χάρη του Θεού στην ψυχή σου. Είναι εύκολο όμως να εισέλθει αυτή στην ταπεινή ψυχή και να της δώσει ειρήνη και ανάπαυση στο Θεό.

Η Παναγία ήταν η πιο ταπεινή «παρά πάντας τους ανθρώπους τους όντας επί της γης» και γι αυτό δοξάζεται στον ουρανό και στην γη. Και κάθε άνθρωπος που ταπεινώνεται θα δοξαστεί από ο Θεό και θα δει τη δόξα του Κυρίου.

Από το βιβλίο «ο Άγιος Σιλουανός ο αΑθωνίτης», του αρχιμανδρίτου Σωφρονίου, Ι.Μ.Τιμίου Σταυρού, Έσσεξ Αγγλίας, σ.403-404

για την αντιγραφή Alexia-momyof6

φωτο από:pnevmatikokatafigio.blogspot.gr