Άγιος μάρτυς Λουκιλλιανός, παρθενομάρτυς Παύλα και τα νήπια Κλαύδιος, Υπάτιος, Παύλος και Διονύσιος

Άγιος Λουκιλλιανός, Παύλη και τα νήπια Κλαύδιος, Υπάτιος, Παύλος και Διονύσιος

Εορτάζουν στις 3 Ιουνίου εκάστου έτους.

Βιογραφία
Ο Κύριος μας διαβεβαίωσε ότι «τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ εστίν». Δηλαδή, εκείνα που είναι αδύνατο να γίνουν με την ασθενική δύναμη και λογική του ανθρώπου, αυτά είναι κατορθωτά και δυνατά από το Θεό. Πράγματι, ποιος θα περίμενε από έναν άνθρωπο που πέρασε σχεδόν όλη του τη ζωή μέσα στην ειδωλολατρία, της οποίας, μάλιστα, ήταν και ιερέας, να γίνει χριστιανός; Κι όμως. Αυτό συνέβη με το γέροντα ιερέα ειδωλολάτρη Λουκιλλιανό, που έζησε στα χρόνια του βασιλιά Αυρηλιανού το 270 μ.Χ.

.

Συνέχεια

Ἅγιος Κωνσταντίνος ὁ Νεομάρτυρας ἐξ Ἀγαρηνῶν (2 Ἰουνίου 1819)

ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ

(ο βίος του αγίου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου, που καταγόταν από αγαρηνούς γονείς– κείμενο και για παιδιά)

Ὅποιος μπορεῖ νά πάει στό Ἅγιο Ὅρος καί συγκεκριμένα στά Καυσοκαλύβια θά προσκυνήσει μικρά τεμάχια ἀπό τά ροῦχα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου ἐξ Ἀγαρηνῶν. Πράγματι, ὁ ἅγιος γεννήθηκε στήν Μυτιλήνη ἀπό Ἀγαρηνούς γονεῖς.

Ἦταν ὡραῖος στήν ὄψη καί στά 15 του χρόνια μία γειτόνισσα ἀπό φθόνο θέλησε νά τόν φαρμακώσει, μέ ἀποτέλεσμα νά τυφλωθεῖ γιά τρία χρόνια!

Προφανῶς ὁ καλός Θεός εἶχε ἄλλα σχέδια γιά αὐτόν καί μόνο ὅταν μιά χριστιανή γυναίκα τοῦ ἔφερε ἁγίασμα γιατρεύτηκε πλήρως. Ἄκουσε τότε γιά πρώτη φορά γιά τόν ἀληθινό Θεό.

Συνέχεια

Ειρήνη ψυχής…

forest1

 (Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)

Ἡ ταραχή τῆς ψυχῆς καί τά πάθη, ἐπηρεάζουν τήν κυκλοφορία τοῦ αἵματος καί ὑποσκάπτουν τήν ὑγεία. Ἡ ἐσωτερική εἰρήνη, ἡ νηστεία καί ἡ ἐγκράτεια βοηθοῦν στήν διατήρησι τῆς ὑγείας. Ὁ γερμανός Γκούφελανδ σ’ ἕνα σύγγραμμά του γιά τήν μακροζωῒα, τονίζει τήν ὠφέλεια τῆς νηστείας. Οἱ ὀπαδοί του πρέπει νά τόν ὑπακούουν. Ἐμεῖς ὅμως ἔχουμε ἄλλους διδασκάλους, περισσότερο ἀξιόλογους. Ἡ προσευχή ἀνεβάζει τήν ψυχή πρός τήν πηγή τῆς ζωῆς. Ἡ ταπείνωσις καί τά δάκρυα τῆς μετανοίας δημιουργοῦν στήν ψυχή καί στό σῶμα κατάστασι γαλήνης καί ἠρεμίας…Ἐπιθυμεῖτε βέβαια νά μή σᾶς λείπουν τά δάκρυα καί ἡ συντριβή. Καλύτερα νά ἐπιθυμῆτε νά βασιλεύῃ πάντοτε μέσα σας μιά βαθεία ταπείνωσις. Ἀπ’ αὐτή θά πηγάσουν τά δάκρυα καί ἡ συντριβή.

***

Συνέχεια

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: