Ἡ μάχη στὰ Βασιλικὰ 26 Αὐγούστου 1821

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ὁ Σουλτάνος, γιὰ νὰ ἐνισχύση τίς προσπάθειες τοῦ Χουρσίτ γιὰ τὴν καταστολὴ τῆς ἐπανάστασης, ἔστειλε καὶ κεῖνος στὴν ῾Ελλάδα τὸν Μπαϊρὰμ πασᾶ μὲ 12.000 ἄντρες.

Ἡ στρατιὰ αὐτὴ πέρασε στὴ Μακεδονία καὶ τὴ Θεσσαλία καὶ κατέβηκε στὴ Φθιώτιδα, γιὰ νὰ ἑνωθῆ μὲ τοὺς δύο ἄλλους στρατηγοὺς τοῦ Χουρσίτ ποὺ τὸν περίμεναν στὴ Βοιωτία, γιὰ νὰ κατέβουν ὅλοι ἑνωμένοι στὴν Πελοπόννησο.

Οἱ ὁπλαρχηγοὶ τῆς Στερεᾶς Γκούρας, Πανουργιᾶς, Δυοβουνιώτης καὶ ἄλλοι κατάλαβαν τὸ μεγάλο κίνδυνο ποὺ ἀπειλοῦσε τὴν Πελοπόννησο, ἂν κατόρθωναν νὰ ἑνωθοῦν ὅλες αὐτὲς οἱ τουρκικὲς δυνάμεις.

῾Ενώθηκαν λοιπὸν ὅλοι καὶ ἔπιασαν τὸ δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ ἀπὸ τὴ Λαμία στὴν Ἀταλάντη σὲ μιὰ τοποθεσία ποὺ λέγεται Βασιλικά.

᾽Εκεῖ ἔγινε σκληρὴ μάχη μὲ τὴ στρατιὰ τοῦ Μπαϊρὰμ στίς 26 Αὐγούστου 1821. Οἱ Τοῦρκοι σὰν κύματα ἔπεφταν ἐπάνω στὰ ταμπούρια τῶν Ἑλλήνων. Οἱ ῞Ελληνες ἀκλόνητοι κρατοῦν τίς θέσεις τους. Ὅταν ὅλα τὰ τουρκικὰ στρατεύματα μπῆκαν στὴ μάχη, οἱ Ἕλληνες δὲν προφταίνουν πιὰ νὰ πυροβολοῦν.

Τότε τραβοῦν τὰ σπαθιά τους καὶ ρίχνονται ἐπάνω στὸ πλῆθος τῶν Τούρκων. Τόση ἦταν ἡ ὁρμή τους, ποὺ λένε, πὼς ὅταν τελείωσε ἡ μάχη, δὲ μποροῦσαν ν’ ἀνοίξουν τὴ χούφτα τοῦ Γκούρα γιὰ νὰ τοῦ βγάλουν ἀπὸ μέσα τὸ γιαταγάνι του, γιατὶ τὰ νεῦρα του ἀπ’ τὸ πολὺ τὸ σφίξιμο εἶχαν πιαστῆ.

Οἱ Τοῦρκοι ὑποχώρησαν πρὸς τὴ Λαμία καὶ διαλύθηκαν. Δυὸ χιλιάδες νεκροὺς ἄφησαν στὸ πεδίο τῆς μάχης καὶ ἀνάμεσα σ’ αὐτοὺς καί τὸ γυιὸ τοῦ Μπαϊράμ. Ὁ ἴδιος πέθανε ὕστερα ἀπὸ λίγο ἀπὸ τὴ λύπη του.

Πολλὰ ὅπλα, πολεμοφόδια, κανόνια, τροφὲς καὶ ρουχισμὸς ἔπεσαν στὰ χέρια τῶν Ἑλλήνων.Τὸ σπουδαιότερο ὅμως ἦταν τὸ ὅτι παρεμποδίστηκε ἡ εἴσοδος τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων στὴν Πελοπόννησο.

Γιατὶ ὅταν ὁ Ὀμὲρ Βρυώνης ἔμαθε τὴν καταστροφὴ τοῦ Μπαϊράμ, δὲν τόλμησε νὰ προχωρήση χωρὶς ἐνισχύσεις καὶ ἀποφάσισε νὰ γυρίση στὴν Ἤπειρο. Τὸ ἴδιο ἔκαμε καὶ ὁ Κιοσὲ-Μεχμὲτ καὶ ἔτσι δόθηκε καιρὸς στὸν Κολοκοτρώνη νὰ κυριεύση τὴν Τρίπολη.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ.ΚΑΦΕΝTZH
1974
Εἰκόνα ἀπὸ: agiasofia

 

One thought on “Ἡ μάχη στὰ Βασιλικὰ 26 Αὐγούστου 1821

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: