Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016: μνήμη των Αγίων Εθνοϊερομαρτύρων πέντε επισκόπων και των συν αυτοίς αναιρεθέντων κατά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν .

11η Σεπτεμβρίου 2016, Κυριακή πρό της Υψώσεως του Τιμίου καί Ζωοποιού Σταυρού, καί σύμφωνα με τήν ύπ’ αριθμ. 2556/5-7-1993 εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τελούμε τήν μνήμη των Αγίων Εθνοϊερομαρτύρων της μικρασιτική καταστροφής

Άγιοι Μικρασιάτες Μάρτυρες : ιεράρχες ιερείς μοναχοί και λαϊκοί , άνδρες γυναίκες και παιδιά (μια μικρασιατική οικογένεια). Ο Σταυρός στην κέντρο της εικόνας συμβολίζει την «Σταυρωμένη Μικρά Ασία». Το Καμπαναριό στο κέντρο του Σταυρού ήταν το Καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής Σμύρνης. Εκ δεξιών προς αριστερά οι μάρτυρες ιεράρχες: ο Ζήλων Ευθύμιος, ο Κυδωνιών Γρηγόριος, ο Σμύρνης Χρυσόστομος, ο Ικονίου Προκόπιος, ο Μοσχονησίων Αμβρόσιος. Στην συνέχεια αριστερά του Σταυρού είναι ο Μοναχός (εκπρόσωπος των Μοναχών σφαγιασθέντων), δεξιά του Σταυρού ο Κληρικός (εκπρόσωπος των Κληρικών σφαγιασθέντων), και κάτω δεξιά ο Μικρασιάτης κάτοικος, αντιπροσωπεύοντας τον ανδρικό πληθυσμό που εβασανίσθει και σφαγιάσθει, και αριστερά η Γυναίκα -Μάνα και το Τέκνο, αντιπροσωπεύοντας το σύνολο του γυναικείου και παιδικού πληθυσμού που εβασανίσθη, εβιάσθη και μαρτύρησε στα τουρκικά βασανιστήρια με τίμημα την ζωή του.

Άγιοι Μικρασιάτες Μάρτυρες : ιεράρχες ιερείς μοναχοί και λαϊκοί , άνδρες γυναίκες και παιδιά (μια μικρασιατική οικογένεια). Ο Σταυρός στην κέντρο της εικόνας συμβολίζει την «Σταυρωμένη Μικρά Ασία». Το Καμπαναριό στο κέντρο του Σταυρού ήταν το Καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής Σμύρνης. Εκ δεξιών προς αριστερά οι μάρτυρες ιεράρχες: ο Ζήλων Ευθύμιος, ο Κυδωνιών Γρηγόριος, ο Σμύρνης Χρυσόστομος, ο Ικονίου Προκόπιος, ο Μοσχονησίων Αμβρόσιος. Στην συνέχεια αριστερά του Σταυρού είναι ο Μοναχός (εκπρόσωπος των Μοναχών σφαγιασθέντων), δεξιά του Σταυρού ο Κληρικός (εκπρόσωπος των Κληρικών σφαγιασθέντων), και κάτω δεξιά ο Μικρασιάτης κάτοικος, αντιπροσωπεύοντας τον ανδρικό πληθυσμό που εβασανίσθει και σφαγιάσθει, και αριστερά η Γυναίκα -Μάνα και το Τέκνο, αντιπροσωπεύοντας το σύνολο του γυναικείου και παιδικού πληθυσμού που εβασανίσθη, εβιάσθη και μαρτύρησε στα τουρκικά βασανιστήρια με τίμημα την ζωή του.

.

11η Σεπτεμβρίου 2016, Κυριακή πρό της Υψώσεως του Τιμίου καί Ζωοποιού Σταυρού, καί σύμφωνα με τήν ύπ’ αριθμ. 2556/5-7-1993 εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τελούμε τήν μνήμη των Αγίων Εθνοϊερομαρτύρων,

Χρυσοστόμου,Μητροπολίτη Σμύρνης,
Γρηγορίου,Μητροπολίτη Κυδωνιών,
Αμβροσίου,Μητροπολίτη Μοσχονησίων,
Προκοπίου,Μητροπολίτη Ικονίου,
Ευθυμίου,Μητροπολίτη Ζήλων,

καί των συν αύτοίς αναιρεθέντων κατά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν .

Όσοι άγαπούν καί θέλουν νά θυμούνται τόν Πόντο, τήν Πόλη, τήν Μ. Ασία, τήν Ανατολική Θράκη, έχουν χρέος ιερό νά κρατούν αναμμένο «τό καντήλι της Ιστορίας» γιά νά θυμούνται τους ήρωες, τους μάρτυρες καί όλα τά θύματα αυτής της Γενοκτονίας,
 νά προσεύχονται στους Αγίους του Θεού, στην πενταυγή των Αρχιερέων χορεία, ώστε ν’ ανάψει τό καντήλι στην μισογκρεμισμένη εκκλησιά, νά «λειτουργηθούν» τά Ιερά λείψανα των μαρτυρησάντων, νά ανθίσει καί πάλι ή Μικρασιατική Γή.

.

Ευχή της Ειδικής Δέησης Μνήμης της Μικρασιατικής Καταστροφής (ερμηνεία)
«Δέσποτα Κύριε καί Θεέ μας, Πολυέλεε καί Παντοδύναμε, πού είσαι δυνατός καί αγαθός όταν ελεείς καί γεμάτος ευσπλαχνία όταν στηρίζεις, παρηγορείς καί ανορθώνεις τους πεσόντες.

Συναχθήκαμε σήμερα όλοι εμείς, πού αποτελούμε τήν εκλεκτή μερίδα καί κληρονομιά Σου, ένθυμούμενοι τά οικτρά γεγονότα πού συνέβησαν στην Μικρασιατική Καταστροφή τό 1922, όταν οι πατέρες μας βασανίσθηκαν, σφαγιάσθηκαν, διώχθηκαν, έξορίσθηκαν, άπαγχονίσθηκαν, υβρίσθηκαν, ατιμάσθηκαν, κάηκαν, πνίγηκαν στην θάλασσα, θάφτηκαν ζωντανοί.

Γέροντες υβρίσθηκαν άπηνώς, γυναίκες βιάσθηκαν ανηλεώς.

Παιδιά κακοποιήθηκαν καί αιχμαλωτίσθηκαν άνοικτιρμόνως.

Οι ναοί Σου μιάνθηκαν.

Οι Μονές Σου λεηλατήθηκαν.

Τά όσια καί τά ιερά χλευάσθηκαν.

Τά μαρτύρια των Αγίων Σου κατασκάφθηκαν.

Οι πόλεις καί τά χωριά έμοιαζαν σάν αμπέλια τρυγημένα καί χωράφια μετά τήν συγκομιδή των καρπών τους.

Τά νεκρά σώματα των πιστών Σου έγιναν τροφή στά αγρία θηρία της γης καί στά όρνεα του ούρανού. Τό αίμα τους έβαψε όλη τήν γη της Μικρασίας. Τά οστά τους σπάρθηκαν στίς πεδιάδες, στά βουνά καί στά φαράγγια της Ανατολής.

.
Δίκαιος είσαι, Κύριε, καί δίκαιες καί αληθινές οι αποφάσεις Σου, Σύ πού άνυψείς καί κατεβάζεις.
Σου δεόμεθα καί Σέ παρακαλούμε εμείς οι αμαρτωλοί καί ανάξιοι δούλοι Σου νά ακούσεις καί νά δεχθείς τήν δέηση μας τών αχρείων καί ταπεινών. Σέ Σένα εξομολογούμαστε συντριμμένοι, θρηνούντες γιά τήν ταλαιπωρία, γιά τήν εξουδενωση, γιά τήν ταπείνωση τών Πατέρων μας στην Μικρά Ασία καί στην Θράκη. Έμείς γνωρίζουμε καί ομολογούμε ότι όλα αυτά συνέβησαν κατά τίς ανεξιχνίαστες καί ανεξερεύνητες αποφάσεις Σου. Κλαίμε όπως δ Ιερεμίας καί ό Πέτρος. Άλλα καί ελπίζουμε όπως ό Δαβίδ καί ό Ζαχαρίας.

.
Σέ εμπιστευόμαστε. Σέ ομολογούμε Κύριο της ζωής μας. Άπό Σένα αντλούμε θάρρος καί Σύ μας παρηγορείς. Μήν μας εγκαταλείψεις καί μήν μας παραδώσεις σέ σκληρούς εχθρούς. Μήν αφαιρέσεις τό έλεός Σου άπό μας.

.
Ενθυμούμαστε όλα αυτά καί Σέ παρακαλούμε, τόν συμπαθέστατο καί φιλανθρωπότατο Θεό καί Πατέρα μας, νά έλθουν στην ζωή μας οι οίκτιρμοί Σου. Σκέπασέ μας μέ τήν άγαπή Σου. Κυβέρνησε μας μέ τήν πρόνοια Σου. Στήριξέ μας μέ τίς δωρεές Σου. Συντήρησέ μας μέ τό ελεός Σου, γιά νά ζούμε μέ πίστη καί αρετή, δοξάζοντες τό Πανάγιο Όνομα Σου, του Πατρός καί του Υίού καί του Άγιου Πνεύματος».

.

 από το περιοδικό “Λυδιά”, Σεπτέμβριος 2016

εικόνα από το άρθρο: Οι Άγιοι Μικρασιάτες Νεομάρτυρες , της ένωσης Μικρασιατών Φοιτητών

αντιγραφή κειμένου-επιμέλεια ανάρτησης: ιστολόγιο “Αντέχουμε…”

.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
΄Ηχος δ΄Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ
Η πενταυγής Αρχιερέων χορεία, τη των αγώνων νοητή δαδουχία, την Μικρασίαν άπασαν αυγάζει νοητώς, ο σοφός Χρυσόστομος, Γρηγορίω τω θείω, Αμβρόσιος, Προκόπιος και Ευθύμιος άμα, ούς ευφημούμεν είπωμεν πιστοί, χαίροις Μαρτύρων, πεντάριθμε σύλλογε.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ
Ήχος γ΄Θείας πίστεως
Μέγαν μάρτυρα η Εκκλησία, μέγαν ήρωα το έθνος σύμπαν, τον της Σμύρνης υμνούμεν Χρυσόστομον. Και γαρ γενναίως αθλήσας υπέμεινεν υπέρ πατρίδος και πίστεως θανατόν, Ιεράρχου τε υπόδειγμα εαυτόν ανέδειξε τον στέφανον λαβών τον αμαράντινον.

.

περισσότερα στην ανάρτηση:

Οι Άγιοι Μικρασιάτες Νεομάρτυρες- εορτάζουν την Κυριακή Προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...