«Πασχαλιάτικες παραινέσεις»

«Πασχαλιάτικες παραινέσεις»

Μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ αὐτὸ τίτλο ἡ ἐφημερίδα «Ἑστία» ἀναδημοσίευσε λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὸ Πάσχα ἕνα ἐπίκαιρο κείμενο τοῦ 19ου αἰώνα, γραμμένο ἀπὸ «μιὰ σπουδαία προσωπικότητα» τῆς ἐποχῆς, τὸν συγγραφέα Θεόδωρο Κολοκοτρώνη (1829-1894), ἐγγονὸ τοῦ πασίγνωστου «Γέρου τοῦ Μοριᾶ».

Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας ὁ νεότερος Θ. Κολοκοτρώνης «πέρασε μιὰ ζωὴ ἀνεπίληπτη, ὑπηρέτησε ὡς ἀξιωματικὸς τοῦ Στρατοῦ καὶ βουλευτής, ἀλλὰ ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ ἐπιτέθηκε μὲ σφοδρότητα στὸ σάπιο πολιτικὸ σύστημα καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς. Λειτούργησε ὡς πραγματικὸς θεματοφύλακας τῆς δοξασμένης οἰκογένειάς του. (…) Στὸν γραπτὸ πλοῦτο ποὺ ἄφησε πίσω του περιλαμβάνεται καὶ μία ἀπὸ τὶς ἐπιστολές του, παραινετικὴ πρὸς τοὺς συγχρόνους του.

Ἦταν Μεγάλη Ἑβδομάδα, ὅταν ἔγραψε τὴν ἐπιστολή, μέσῳ τῆς ὁποίας ἐμμέσως κατηγοροῦσε τοὺς συμπατριῶτες του, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ἑ­αυ­­­τοῦ του, ὅτι εἶχαν πέσει θύματα τῆς πλαστῆς εὐημερίας καὶ τοῦ πλουτισμοῦ. “Μᾶς δίδαξαν ὅτι τὸ χρῆμα εἶναι ἡ μόνη θεότητα καὶ ἀπέναντί της μηδενίζον­ται οἱ τίμιοι δεσμοὶ αἵματος, ἀγχιστείας, ἀγάπης, φιλίας καὶ εὐγνωμοσύνης”, ἀνέφερε σὲ μιὰ ἀποστροφή του, καὶ ὡς ἀντίδοτο γιὰ νὰ σωθοῦμε πρότεινε νὰ “χωνέψουμε” τὴν ἰδέα ὅτι τὸ χρῆμα εἶναι ἀνάγ­κη καὶ ὄχι θεότητα, ὅπως θέλουν νὰ τὸ χαρακτηρίζουν “οἱ σύγχρονοι Φα­ρισαῖοι σταυρωταί”. “Αὐτοὺς πιστέψαμε καὶ χάσαμε κάθε εὐγενικὸ αἴσθημα, μαραθήκαμε. Δημιουργοῦμε ἀνάγκες ἀνώτερες τῶν μέσων ποὺ διαθέτουμε, τρέχοντας ἔτσι κατευθείαν στὸν ὄλεθρο. (…)” Στὴν αἰσχροκέρδεια, στὶς νοθεύσεις καὶ τὴν ἁρπαγὴ τῶν πάντων ποὺ χαρακτηρίζει τὴν ἑλληνικὴ ζωή, ὁ Θ. Κολοκοτρώνης συνιστοῦσε ὡς ἀντίδοτο ξερὸ ψωμὶ καὶ ἀναπαυμένη συνείδηση! Ἀναφερόταν στὴν ὀλιγάρκεια ὡς φάρμακο ἀπέναν­τι στὶς σπατάλες, ὑποστηρίζοντας πὼς ἔτσι θὰ μποροῦσαν οἱ Ἕλληνες νὰ ἀναπνεύσουν, νὰ εἶναι γαλήνιοι, εὐτυχεῖς, ἀλλὰ καὶ ὑγιεῖς.

“Ἀδελφοί μου, ἂς εἴπωμεν ἀπὸ ψυχῆς, δόξα Σοι ὁ Θεός, ἀντὶ νὰ σκεπτώμεθα πῶς νὰ νοθεύωμεν, καὶ ἂς ἀγαπηθῶμεν ἀντὶ νὰ ληστευώμεθα ἀμοιβαίως”», ἔ­γρα­φε χαρακτηριστικά, «ἐπισημαίνον­τας πὼς “ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ μᾶς δίνουν τὴν εὐκαιρία νὰ συλλογιστοῦμε γιατί εἶναι παγωμένα τὰ χαμόγελα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. (…)”

Τὸ τελικὸ μήνυμα ποὺ ἔστελνε ὁ ἐγ­γονὸς τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ ἦταν ἐλπιδοφόρο. Ἐξέφραζε τὴν πίστη καὶ τὴν βεβαιότητα πώς, ὅπως ἀνατέλλει ἡ Ἀνάσταση, ἔτσι θὰ ἀνατείλει καὶ θὰ μᾶς ἐμ­πνεύσει ἡ διδασκαλία τοῦ Θεανθρώπου καὶ θὰ εὐτυχήσουμε» (Ἔνθετο περιοδι­κὸ «Ἑστιάζω», ἀριθ. 4/8-4-2017).

Ὕστερα ἀπὸ 120 χρόνια περίπου ἡ ἀ­ξιολογότατη αὐτὴ «ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ» εἶ­ναι τόσο πολὺ ἐπίκαιρη, ποὺ δίνει τὴν ἐντύπωση ὅτι γράφτηκε μόλις τώρα. Ἐπειδὴ δυστυχῶς ἡ σύγχρονη κοινωνία μας προχωρεῖ «ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο», εἶναι ἐπείγουσα ἡ ἀνάγκη νὰ δώσουμε ἰδιαίτερη προσοχὴ στὶς βασικὲς ἔννοιες ποὺ ἀναπτύσσει ὁ ἑλληνόψυχος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καὶ νὰ τὶς ἐγκολπωθοῦμε γιὰ τὸ καλὸ τοῦ Ἔθνους μας.

πηγή: ο Σωτήρ

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...