Το Συναξάρι της Ημέρας (12 Οκτωβρίου)

1012

 

 

●     Οἱ Ἅγιοι Πρόβος, Τάραχος καὶ Ἀνδρόνικος

●     Ἡ Ἁγία Δοµνίνα

●     Ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἡ Παρθένος

●     Οἱ Ἅγιοι 70 Μάρτυρες

●     Ὁ Ἅγιος Θεόδοτος ἐπίσκοπος Ἐφέσου

●     Ἡ Ἁγία Μαλφεθᾶ

●     Ἡ Ἁγία Ἀνθία

●     Οἱ Ἅγιοι Ἰουβεντίνος καὶ Μάξιµος (ἢ Μαξιµίνος)

●     Ὁ Ἅγιος Ἰάσων ἐπίσκοπος Δαµασκοῦ

●     Οἱ Ἅγιοι Ἀνδρόµαχος καὶ Διόδορος

●     Ὁ Ὅσιος Συµεὼν ὁ Νέος Θεολόγος

●     Ὁ Ὅσιος Θεοσέβιος ὁ Ἀρσινοΐτης

●     Ἡ Σύναξις τῶν ἐν Ἀθήναις Ἁγίων

●     Οἱ Ἅγιοι Βαλάντιος, Βαρλαάµ, Βαρνάβας, ὁ µοναχός, Βασίλειος ὁ ἐπίσκοπος, Γεώργιος ὁ Βαβατσινιώτης, Γεώργιος ὁ ἐπιτηδειώτης, Γεώργιος ὁπεραχωρίτης, Γεώργιος ὁ Σαλαµάνης, Δηµητριανός ὁ ἐπίσκοπος, Εἰρηνικὸς ἢ Ἀρνιακός, Ἐλπίδιος, Ἐπαφρόδιτος καὶ Ἐπίκτητος

 

Συνέχεια

Η απελευθέρωσις της Κοζάνης (11 Ὀκτωβρίου 1912)

 

Οι Τούρκοι εγκατέλειψαν το Σαραντάπορο και τα Σέρβια, αφού πρώτα τα έκαψαν. Η φυγή τους ήταν τόσο άτακτη , που άφησαν άθικτη τη γέφυρα του ποταμού Αλιάκμονα , φοβούμενοι να φέρουν εκρηκτικά από τις αποθήκες της Κοζάνης , γνωρίζοντας ότι ο αδούλωτος λαός της πόλης είχε ξεσηκωθεί και κάθε σπίτι είχε και μερικά οπλισμένα παλικάρια με όπλα που είχαν κρυμμένα οι παππούδες για αυτή ακριβώς την μεγάλη ώρα .
ʽΈτσι αποτραβήχτηκαν στα χωριά Κιτσελέρ (Βαθύλακο) και Τζιτζελέρ (Πετρανά) .
Ο στρατός μας προχωρούσε μεθοδικά για να προφταίνει τα προελαύνοντα μάχιμα τμήματα.

Όμως η Κοζάνη εγκαταλείφθηκε αμαχητί.

 

Συνέχεια