Το Συναξάρι της Ημέρας (16 Οκτωβρίου)

1016

●     Ὁ Ἅγιος Λογγῖνος ὁ Ἑκατόνταρχος

●     Οἱ Ἅγιοι Δύο Στρατιῶται

●     Οἱ Ἅγιοι Λεόντιος, Δοµέτιος, Τερέντιος καὶ Δοµνῖνος

●     Ὁ Ὅσιος Μαλός

 

γιος Λογγνος κατόνταρχος

Ἦταν ἐπικεφαλῆς ἀξιωµατικὸς τῶν ῥωµαίων στρατιωτῶν, στὴν ἐκτέλεση τῆς θανατικῆς καταδίκης τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν ἐκτελοῦσε τὴν διαταγὴ τοῦ Πιλάτου, ἀγνοοῦσε ποιὸς ἦταν ὁ Ἰησοῦς, γι᾿ αὐτὸ παρέστη σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς φρικτῆς τραγῳδίας. Ὅµως ἡ ψυχὴ τοῦ Λογγίνου δὲν εἶχε τὶς φαρισαϊκὲς παρωπίδες καὶ τὴν ἀχρειότητα τῶν ῥωµαίων στρατιωτῶν. Εἶδε σὲ βάθος τὸ θῦµα καὶ πρόσεξε σ᾿ αὐτὸ τὴν ἀγαθότητα, τὴν σεµνότητα, ἀλλὰ καὶ τὴν γαλήνη ποὺ τὸ διέκρινε. Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Κυρίου, ὅταν εἶδε τὸ καταπέτασµα τοῦ Ναοῦ νὰ σχίζεται στὰ δυό, τὴν γῆ νὰσείεται, τὶς πέτρες νὰ ῥαγίζουν καὶ τὰ µνηµεῖα νὰ ἀνοίγουν, φωτίσθηκε ἀκόµα περισσότερο. Δὲ χωροῦσε πλέον καµιὰ ἀµφιβολία µέσα του, καὶ µὲὅλην του τὴν δύναµη διακήρυξε κάτι, ποὺ ὅλοι ὅσοι ἔχουν καθαρὰ τὰ µάτια τῆς ψυχῆς τους στὴν παντοδυναµία τοῦ Κυρίου διακηρύττουν: «Ἀληθῶς ὁ ἄνθρωπος οὗτος υἱὸς ἦν Θεοῦ». Ἀλήθεια, ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἦταν υἱὸς Θεοῦ, ὁ Θεάνθρωπος Σωτὴρ τοῦ κόσµου. Ἡ εἴδηση ὅτι ὁΛογγίνος ἀσπάσθηκε καὶ κήρυττε τὴ χριστιανικὴ πίστη, ἐξήγειρε τὴν µανία τῶν Ἰουδαίων, καὶ µὲ ἐνέργειές τους στὴ ρωµαϊκὴ ἐξουσία, τὸνἀποκεφάλισαν.

 

Ογιοι Δύο Στρατιται

Αὐτοὶ µαρτύρησαν µαζὶ µὲ τὸν Ἅγιο Λογγίνο.

 

Ογιοι Λεόντιος, Δοµέτιος, Τερέντιος κα Δοµννος

Ὅλοι µαρτύρησαν διὰ πυρός.

 

σιος Μαλός

Συνετὸς καὶ ὀλιγαρκὴς στὰ νεανικά του χρόνια ὁ Ὅσιος Μαλός, ἔµεινε φτωχὸς στὴν ὕλη γιὰ νὰ γίνει πλούσιος ἐν Χριστῷ. Δὲν ἦταν µεγάλης µορφώσεως, ἦταν ὅµως πολλῆς πίστεως καὶ ζήλου θερµοῦ. Ἐπειδὴ δὲν µποροῦσε νὰ διδάσκει δηµόσια, ἔκανε κήρυγµα στὸν κάθε ἕνα χωριστά. ὉΜαλὸς εἶχε µεγάλη πνευµατικὴ διάκριση, ὥστε νὰ µὴ γίνεται βαρύς, ἐνοχλητικὸς καὶ ἄστοχος στὶς ἰδιαίτερες αὐτὲς νουθεσίες. Ἡ θεία χάρη τὸν εἶχεὁπλίσει µὲ µεγάλη λεπτότητα καὶ ἀγάπη, ποὺ τοῦ ὑπαγόρευαν πάντοτε τί ἦταν συµφέρον νὰ εἰπωθεῖ καὶ τί ἔπρεπε νὰ παραλειφθεῖ. Στὴ συνέχειαἀκολούθησε τὴν ἐρηµικὴ ζωή. Ἀλλ᾿ ὅσοι µάθαιναν ποὺ βρίσκεται, ἔρχονταν καὶ τὸν ζητοῦσαν στὸ ἐρηµητήριό του. Καὶ αὐτὸς ὅµως, κατὰδιαστήµατα, κατέβαινε στὶς πόλεις, ὄχι γιὰ νὰ κάνει ὁµιλίες, ἀλλὰ γιὰ νὰ σκορπίσει εὐεργεσίες. Διότι ὁ Κύριος τὸν εἶχε προικίσει καὶ µὲ τὴν δύναµη νὰ θεραπεύει θαυµατουργικὰ διάφορες ἀῤῥώστιες. Πολλοὶ µάλιστα βρῆκαν τὴν γιατρειά τους µὲ τὶς προσευχὲς τοῦ ὁσίου Μαλοῦ καὶ διὰ µόνου τηςἐπιθέσεως τῶν χειρῶν του. Ἀλλὰ καὶ ὅταν ἐξεδήµησε πρὸς τὸν Κύριο, τὸ λείψανό του ἀνάβλυζε µύρο καὶ ἔγινε πηγὴ ἰάσεως διαφόρων ἀσθενειῶν.

 

 

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...