Το Συναξάρι της Ημέρας (19 Οκτωβρίου)

1019

●     Ὁ Προφήτης Ἰωήλ

●     Ὁ Ἅγιος Οὐάρος

●     Οἱ Ἅγιοι ἕξι Ὁσιοµάρτυρες οἱ ἐρηµῖτες

●     Ἡ Ὁσία Κλεοπάτρα

●     Ὁ Ἅγιος Σαδὼθ (ἢ Σαδὼκ ἢ Σαδώχ) ὁ ἐπίσκοπος καὶ οἱ 120 Μάρτυρες ἀπὸ τὴν

Περσία

●     Ὁ Ἅγιος Λεόντιος ὁ φιλόσοφος

●     Οἱ Ἅγιοι Φήλιξ ὁ Πρεσβύτερος καὶ Εὐσέβιος ὁ Διάκονος

●     Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ θαυµατουργὸς ποὺ ἀσκήτευσε στὸ ὄρος τοῦ Ῥίλα

Συνέχεια

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς (18 Οκτωβρίου) και οι πρώτες εικόνες της Παναγίας

??????????

.
 Ο Απόστολος, Ευαγγελιστής και αγιογράφος Λουκάς γεννήθηκε από Έλληνα πατέρα στην Αντιόχεια της Συρίας, κατά τις αρχές του 1ου αιώνα μ. Χ. Έγραψε το τρίτο Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, καθώς και το βιβλίο «Πράξεις των Αποστόλων» της ίδιας Διαθήκης. Ήταν άριστος ιατρός και ταλαντούχος ζωγράφος.
Σύμφωνα με την ιερή παράδοση της Εκκλησίας μας, ο Απόστολος Λουκάς αγιογράφησε για πρώτη φορά την Παναγία με τον Χριστό ως τριετές παιδίο στην αγκαλιά της (τύπος της Οδηγήτριας), ενόσω αυτή ζούσε. Η Θεοτόκος όταν είδε την εν λόγω εικόνα της ευχαριστήθηκε πολύ και την ευλόγησε λέγοντας: «Η χάρις του εξ εμού τεχθέντος ειή δι’ εμού μετ’ αυτής (: Η χάρη του Χριστού να υπάρχει μέσω της μορφής μου σ’ αυτήν την πρωτότυπη εικόνα και σε όλα τα αντίγραφά της)».