Το Συναξάρι της Ημέρας (23 Οκτωβρίου)

1023

 

 

●     Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀπόστολος καὶ Ἀδελφόθεος πρῶτος ἐπίσκοπος Ἱεροσολύµων

●     Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

●     Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος

●     Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Ῥωµαῖος

●     Ὁ Ὅσιος Πετρώνιος

●     Τὰ ἅγια Δύο παιδιά

●     Ἀνακοµιδὴ τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Θαυµατουργοῦ Βοροβίας

 

Συνέχεια

Το Συναξάρι της Ημέρας (22 Οκτωβρίου)

1022

 

●     Ὁ Ὅσιος Ἀβέρκιος, ὁ Ἰσαπόστολος καὶ θαυµατουργός, ἐπίσκοπος Ἱεραπόλεως

●     Οἱ Ἅγιοι Ἀλέξανδρος ὁ Ἐπίσκοπος, Ἠράκλειος, Ἄννα, Ἐλισάβετ, Θεοδότη καὶ

Γλυκερία

●     Ὁ Ἅγιος Ζαχαρίας

●     Οἱ Ἅγιοι 7 Παῖδες ἐν Ἐφέσῳ

●     Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Μεθώνης, ἐθνοϊεροµάρτυρας (1816-1825)

●     Ὁ Ὅσιος Ροῦφος

●     Ὁ Ὅσιος Λὼτ

 

Συνέχεια

Δαιμονική εποχή (Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά)

 

Αποτέλεσμα εικόνας για κυριακη στ λουκα

 

Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

 

~ Ενας ἅγιος, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τοὺς πιὸ με­γάλους διδασκάλους τῆς ἁγίας μας Ἐκκλη­σίας, ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος, τοῦ ὁποίου ἀναξίως φέρω τὸ ὄνομα, εἶπε ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε πνευματικὸς καθρέφτης.

Ὅπως στὸν καθρέφτη βλέπουμε τὴ μορφή μας καὶ εὐπρεπιζόμαστε, ἔτσι στὸ Εὐαγγέλιο βλέπουμε ὄχι τὸν ὁρατὸ ἄνθρωπο, ἀλλὰ τὸν ἀόρατο ἑαυτό μας, τὶς κα­κίες καὶ τὰ πάθη μας, γιὰ νὰ τὰ δι­ορθώνου­με. Κι ὅπως δὲν ὑπάρχει σπίτι, ἀκόμα καὶ τὸ πιὸ φτωχό, χωρὶς καθρέφτη, ἔτσι δὲν πρέ­πει νὰ ὑπάρχῃ οἰκογένεια χωρὶς Εὐ­αγγέλιο.

Σήμερα λοιπὸν ἡ Ἐκκλησία ἔβαλε μπρο­στά μας πάλι τὸν πνευματικὸ καθρέφτη καὶ μέσα σ᾽ αὐτὸν βλέπουμε τὸν ἑαυτό μας. –Τὸν ἑαυτό μας; θὰ πῆτε· μὰ δὲ μιλάει γιὰ μᾶς τὸ εὐ­αγγέλιο. Καὶ ὅμως. Ἐλᾶτε νὰ δοῦμε μὲ συν­τομία τί μᾶς λέει ἡ περικοπὴ καὶ πῶς σ᾽ αὐτὴν καθρεφτίζεται ὁ ἑαυτός μας.

 

Συνέχεια 

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: