ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (29 Μαρτίου)

Σήμερα 29/3 εορτάζουν:

  • Άγιος Μάρκος επίσκοπος Αρεθουσίων, Κύριλλος διάκονος, και των εν Ασκάλωνι και Γάζη παρθένων γυναικών και ιερωμένων ανδρών
  • Άγιοι Ιωνάς, Βαραχήσιος και οι συν αυτοίς Ζανιθάς, Λάζαρος, Μαρουθάς, Ναρσής, Ηλίας, Μάρης, Άβιβος, Σιμιάθης και Σάββας (ή Σώθα)
  • Άγιος Διάδοχος επίσκοπος Φωτικής
  • Άγιος Ευστάθιος ο Ομολογητής επίσκοπος Κίου Βιθυνίας
  • Όσιος Ησύχιος ο Σιναΐτης
  • Όσιοι Ιωνάς, Μάρκος και Βάσσος
  • Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ Ρωσίας

 

Συνέχεια