Η υπόσταση του ανθρωπίνου εμβρύου στην αρχή της ζωής του

Εμμ. Παναγόπουλου, Αμ. Επ. Καθηγητού Χειρουργικής, Διευθυντού Χειρουργού Ε.Σ.Υ.

 

Η υπόσταση, το status, του ανθρωπίνου εμβρύου, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του, αποτελεί ουσιώδες ζήτημα της αναπαραγωγικής ηθικής και προκαλεί συζητήσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ βιολόγων, βιοηθικών, φιλοσόφων και θεολόγων. Είναι ζήτημα σημαντικό, γιατί σχετίζεται άμεσα όχι μόνο με τις εκτρώσεις, αλλά και με πολλές άλλες διεργασίες και μεθόδους, όπως η εξωσωματική γονιμοποίηση, ο πειραματισμός επί των εμβρύων, η λήψη βλαστικών κυττάρων, η διατήρηση και η καταστροφή κατεψυγμένων εμβρύων, η κλωνοποίηση, η εκτρωτική αντισύλληψη, μέθοδοι και διεργασίες που συνεπάγονται μεγάλης κλίμακος καταστροφή εμβρύων. Το ερώτημα επομένως πότε αρχίζει η ανθρώπινη ζωή, ποια είναι η υπόσταση του εμβρύου κατά τα αρχική στάδια της ανάπτυξής του, ποια είναι τα δικαιώματα του εμβρύου και ποιες οι υποχρεώσεις της κοινωνίας προς αυτό, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και καθορίζει τη στάση της κοινωνίας απέναντι στις διάφορες αναπαραγωγικές και άλλες συναφείς διεργασίες και πρακτικές της εποχής μας.

Συνέχεια

Το Συναξάρι της Ημέρας (19 Απριλίου)

0419

 

●     Ὁ Ἅγιος Παφνούτιος ὁ Ἱεροσολυµίτης, Ἱεροµάρτυρας

●     Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ἀπὸ τὴν Πέργη τῆς Παµφυλίας καὶ οἱ Ἅγιοι Σωκράτης καὶ

Διονύσιος οἱ στρατιῶτες

●     Ἡ Ἁγία Φιλίππα µητέρα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου

●     Ὁ Ὅσιος Γεώργιος ὁ Ὁµολογητής, ἐπίσκοπος Πισιδίας

●     Ὁ Ἅγιος Τρύφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

●     Ὁ Ὅσιος Συµεὼν ἡγούµενος Ἱ. Μονῆς Φιλόθεου Ἁγίου Ὄρους

●     Ὁ Ἅγιος Ἀγαθάγγελος ὁ Ἐσφιγµενίτης

●     Ὁ Ἅγιος Διόσκορος

●     Ἡ Ἁγία Ἀσινὲθ τοῦ Γκορίτσκυ (Ῥωσίδα)

 

Συνέχεια