Το Συναξάρι της Ημέρας (20 Απριλίου)

  Î‘ποτέλεσμα εικόνας για Ὁ Ἅγιος Ζακχαῖος ὁἈπόστολος

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     Ὁ Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Τριχινᾶς

●     Οἱ Ἅγιοι Βίκτωρ, Ζωτικός, Ἀκίνδυνος, Καισάριος, Σεβηριανός, Χριστοφόρος,

Ζήνων, Θεωνᾶς καὶ Ἀντωνῖνος

●     Ὁ Ἅγιος Ζακχαῖος ὁ Ἀπόστολος

●     Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος Ἱεροµάρτυρας, ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας

●     Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Παλαιολαυρίτης

●     Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος κτήτωρ Μονῆς Μετεώρου

●     Ὁ Ὅσιος Ἰωάσαφ συνασκητὴς τοῦ Ὁσ. Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρίτη

●     Ὁ Ἅγιος Γαβριήλ (Πολωνός)

 

Συνέχεια