Μὲ ποιὸ τρόπο ξημερώνοντας πρέπει νὰ βγαίνῃ στὴ μάχη τὸ πρωὶ ὁ στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ πολεμᾷ

Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: Ἀόρατος Πόλεμος – Μέρος 1ον –

agios nikodimos agioritis 01

Ἀφοῦ ξυπνήσῃς τὸ πρωὶ καὶ προσευχηθῇς ἀρκετὴ ὥρα λέγοντας, Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με, τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ πρέπει νὰ σκεφθῇς εἶναι αὐτό, τὸ νὰ νομίσῃς ὅτι βλέπῃς τὸν ἑαυτό σου κλεισμένο μέσα σὲ ἕνα τόπο καὶ στάδιο (1), τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἄλλο, παρὰ ἡ ἴδια σου καρδιὰ καὶ ὅλος ὁ ἐσωτερικὸς ἄνθρωπος· μὲ αὐτὸν τὸ νόμο, ὅτι ὅποιος ἐκεῖ δὲν πολεμήσει, θὰ μένῃ γιὰ πάντα πεθαμένος· καὶ μέσα σὲ αὐτὸ φαντάσου πὼς βλέπῃς μπροστά σου ἐκεῖνο τὸν ἐχθρὸ καὶ ἐκείνη τὴν κακή σου ἐπιθυμία, τὴν ὁποία ἀποφάσισες νὰ πολεμήσῃς καὶ εἶσαι ἕτοιμος νὰ πληγωθῇς καὶ νὰ πεθάνης, ἀρκεῖ μόνο νὰ τὴν νικήσῃς. Καὶ ἀπὸ μὲν τὸ δεξιὸ μέρος τοῦ σταδίου, πίστεψε πὼς βλέπῃς τὸν νικηφόρο σου Ἀρχιστράτηγο, τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ μὲ τὴν Παναγία του Μητέρα καὶ μὲ πολλὰ τάγματα Ἀγγέλων καὶ Ἁγίων καὶ μάλιστα τὸν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ·

 

Συνέχεια

Το Συναξάρι της Ημέρας (27 Απριλίου 2018)

0427

 

●     Ὁ Ἅγιος Συµεὼν ὁ Ἀδελφόθεος, ἐπίσκοπος Ἱεροσολύµων

●     Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ὁµολογητὴς ἡγούµενος Μονῆς Καθαρῶν

●     Ὁ Ἅγιος Ποπλίων

●     Ὁ Ἅγιος Εὐλόγιος ὁ Ξενοδόχος

●     Ὁ Ἅγιος Λολλίων ὁ Νέος

●     Οἱ Ἅγιοι Συµεὼν ὁ νέος Στυλίτης καὶ Γεώργιος ὁ ἀδελφός του

●     Ἁγίας Εἰρήνης «ἀρχαίας καὶ νέας ἐγκαίνια»

●     Ὁ Ὅσιος Στέφανος ὁ Ῥῶσος ἡγούµενος τοῦ Σπηλαίου

 

Συνέχεια