To Συναξάρι της Ημέρας (28 Απριλίου 2018)

Αποτέλεσμα εικόνας για Οἱ Ἅγιοι Ἐννέα Μάρτυρες, ποὺ µαρτύρησαν στὴν Κύζικο Θεογνίς, Ῥοῦφος, Ἀντίπατρος, Θεόστιχος, Ἀρτεµᾶς, Μάγνος, Θεόδουλος 

 

● Οἱ Ἅγιοι Ἐννέα Μάρτυρες, ποὺ µαρτύρησαν στὴν Κύζικο Θεογνίς, Ῥοῦφος, Ἀντίπατρος, Θεόστιχος, Ἀρτεµᾶς, Μάγνος, Θεόδουλος (κατ΄ ἄλλους Θεόδοτος), Θαυµάσιος καὶ Φιλήµονας

● Διήγηση θαύµατος ποὺ ἔγινε στὴν Καρθαγένη τῆς Ἀφρικῆς

● Ὁ Ὅσιος Μέµνων ὁ θαυµατουργός

●  Ὁ Ὅσιος Αὐξίβιος

● Ὁ Ὅσιος Κύριλλος Ἐπίσκοπος Ῥῶσος (+ 1120)

● Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος µάρτυρας

●   Ὁ Ὅσιος Ἀγάθων

Ογιοι ννέα Μάρτυρες, πο µαρτύρησαν στν Κύζικο Θεογνίς, Ῥοῦφος, Ἀντίπατρος, Θεόστιχος, Ἀρτεµᾶς, Μάγνος, Θεόδουλος (κατ΄ ἄλλους Θεόδοτος), Θαυµάσιος καὶ Φιλήµονας

Οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ µάρτυρες τοῦ Χριστοῦ καταγόταν ἀπὸ διάφορους τόπους. Συνελήφθησαν τὴν ἐποχὴ τῶν διωγµῶν στὴν Κύζικο. Ἡ στάση τους ἀπέναντι στὸν ἄρχοντα ποὺ τοὺς ἀνέκρινε γιὰ τὴν πίστη τους ἦταν καταπληκτική. Τὸ θάῤῥος, ἡ ψυχραιµία καὶ ἡ δυναµικότητα τῶν ἀπαντήσεών τους, καθὼς καὶ ὁ ἐξευτελισµὸς τῶν εἰδώλων µὲ τὰ λόγια τους, καταντρόπιασαν τὸνἄρχοντα, ποὺ µὲ µῖσος τοὺς ἔριξε στὴν πιὸ σκοτεινὴ φυλακή. Ἐκεῖ οἱ ἐννέα γιοί, χωρὶς ψωµὶ καὶ νερό, ἀλλὰ µὲ συµπροσευχὴ καὶὕµνους πρὸς τὸ Θεὸ τῶν πάντων, ἔπαιρναν θάῤῥος νὰ συνεχίσουν τὸν ἀγῶνα τους. Ὅταν ὁ ἄρχοντας τοὺς ἔβγαλε ἀπὸ τὴν φυλακὴ καὶ τοὺς ῥώτησε ἂν ἐπιµένουν νὰ πιστεύουν στὸ Χριστό, αὐτοὶ ἐπανέλαβαν αὐτὰ ποὺ τοῦ εἶχαν πεῖ καὶ πρῶτα. Τότεἀµέσως διατάχθηκε νὰ τοὺς ἀποκεφαλίσουν. Ἔτσι, ὅλοι µαζὶ πρόσφεραν τοὺς ἑαυτοὺς τοὺς «θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷΘεῷ», δηλαδή, θυσία ποὺ δέχεται καὶ εὐχαριστεῖται σ΄ αὐτὴ ὁ Θεός.

 

Διήγηση θαύµατος πογινε στν Καρθαγένη τς φρικς

Πρόκειται γιὰ στρατιωτικὸ (565) ποὺ µοίχευσε µὲ τὴν γυναῖκα τοῦ κηπουροῦ του. Στὴ συνέχεια ἀῤῥώστησε βαριὰ καὶπέθανε. Μετὰ τρεῖς ἡµέρες ὅµως, ἄρχισε νὰ φωνάζει ἀπὸ τὸν τάφο του «ἐλεῆστε µε».

Ὁπότε οἱ ἐκεῖ παρευρισκόµενοι ἄνοιξαν τὸν τάφο του καὶ τὸν βρῆκαν ζωντανό, ἀλλὰ δὲν µποροῦσε νὰ µιλήσει. Μετὰ τρεῖςἡµέρες συνῆλθε καὶ διηγήθηκε ὅσα τοῦ συνέβησαν, ὅταν ἡ ψυχή του βγῆκε ἀπὸ τὸ σῶµα καὶ πὼς γιὰ νὰ µετανοήσει γιὰ τὸµεγάλο του ἁµάρτηµα, τοῦ ἔκαναν τὴν χάρη νὰ παραλάβει τὸ σῶµα του. Αὐτὰ ἀφοῦ διηγήθηκε ὁ στρατιωτικὸς αὐτός, πρὸςἔκπληξη ὅλων, ἔζησε 40 ἡµέρες µε νηστεία καὶ προσευχή, καὶ µὲ µετάνοια αὐτὴ τὴν φορά, ἀπεβίωσε πάλι.

 

σιος Μέµνων  θαυµατουργός

Ἡ θεία χάρη ἀντάµειψε τὴν ἀρετή του καὶ τὸν ἀξίωσε νὰ θαυµατουργεῖ. Συνέβη κάποτε νὰ κατακλύσουν τοὺς ἀγροὺς τῶν χωρικῶν σµήνη ἀκρίδων. Αὐτοὶ χωρὶς νὰ µποροῦν νὰ κάνουν τίποτα, κλαίγοντας ἔβλεπαν τὴν καταστρεπτικὴ αὐτὴ µάστιγα.

Ὁ Ὅσιος Μέµνων λυπήθηκε τοὺς οἰκογενειάρχες ἐκείνους καὶ ἔνοιωσε τὴν ἀπόγνωσή τους. Προσευχήθηκε λοιπὸν θερµὰστὸ Θεὸ καὶ πέτυχε τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ τόπου ἀπὸ τὰ ὀλέθρια σµήνη. Καὶ ὅσες φορὲς οἱ γεωργικοὶ πληθυσµοί της περιοχῆς τουἔπεφταν σὲ µεγάλη στενοχώρια, ὁ Μέµνων τοὺς πήγαινε βοήθεια ἀπὸ τὶς οἰκονοµίες τοῦ µοναστηριοῦ, τοῦ ὁποίου ἀναδείχτηκε καὶ ἡγούµενος. Πήγαινε µάλιστα καὶ σ΄ ἄλλες πόλεις ποὺ µάζευε συνδροµές, µὲ τὶς ὁποῖες συµπλήρωνε τὴν ἀνακούφιση τῶν πασχόντων. Κατὰ τὸ θάνατό του, ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά, ἔτρεξαν καὶ συνόδευσαν τὴν κηδεία του, µὲ τὰ θερµότερα δάκρυα καὶ τὶς ἐγκαρδιότερες εὐχές.

 

σιος Αξίβιος

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

 

σιος Κύριλλος πίσκοπος Ῥῶσος (+ 1120)

 

γιος ρσένιος µάρτυρας

 

σιος γάθων

 

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη/ μέσω Σωτήρ

 

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...