Ήμασταν εκεί! Για τη Μακεδονία μας!

"Οικογένεια: μια γωνιά του Παραδείσου"

Ήμασταν εκεί!
Για την Μακεδονία μας!

Ήμασταν εκεί
και θα είμαστε για όσο χρειαστεί!

Πώς μπορώ να αρνηθώ το αίμα που έχυσαν οι πρόγονοί μου για την Μακεδονία; Τις θυσίες και τους αγώνες τους;

Δεῖτε τὸ πρωτότυπο 75 ἀκόμα λέξεις

Η μάχη στο ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙ και η θυσία του Ιερού Λόχου (6 Ιουνίου 1821)

https://averoph.files.wordpress.com/2014/06/ceb4cf81ceb1ceb3ceb1cf84cf83ceb1cebdceb9-1821.jpg?w=512&h=705

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ (6-7 Ἰουνίου 1821)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Γράφοντας ουσιαστικά την πρώτη σελίδα της Επανάστασης του 1821,ο φαναριώτικης καταγωγής πρίγκιπας Αλέξανδρος Υψηλάντης,πρώην υποστράτηγος του τσαρικού στρατού, βετεράνος των ναπολεόντιων πολέμων και Γενικός Επίτροπος της Αρχής της Φιλικής Εταιρείας, εκδίδει προκήρυξη ανεξαρτησίας, περνάει τον ποταμό Προύθο στις 22 Φεβρουαρίου 1821 και υψώνει τελικά τη σημαία της Επανάστασης, στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και συγκεκριμένα στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας, δύο μέρες αργότερα, στις 24 Φεβρουαρίου εκδίδοντας επαναστατική προκήρυξη με τον τίτλο “Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος“.

Συνέχεια 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (6 Ιουνίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για Ὁ Ὅσιος Ἱλαρίων ὁ νέος, ἡγούµενος Μονῆς Δαλµατῶν

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     Ὁ Ὅσιος Ἱλαρίων ὁ νέος, ἡγούµενος Μονῆς Δαλµατῶν

●     Ὁ Ὅσιος Ἄτταλος ὁ Θαυµατουργός

●     Οἱ Ἅγιες πέντε Παρθένες, Μάρθα, Μαρία, Κυρία (ἢ Κυρά), Βαρερία (ἢ Βαλερία)

καὶ Μαρκία

●     Ὁ Ἅγιος Γελάσιος

●     Ὁ Ὅσιος Ἀνοὺβ ὁ σηµειοφόρος

●     Ὁ Ὅσιος Φωτᾶς

●     Ὁ Ὅσιος Ἰωνᾶς ἐπίσκοπος Ῥῶσος (+ 1470)

 

Συνέχεια