ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (11 Ιουνίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για Οἱ Ἅγιοι Βαρθολοµαῖος καὶ Βαρνάβας

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

●     Οἱ Ἅγιοι Βαρθολοµαῖος καὶ Βαρνάβας

●     Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ « Ἄδειν»

●     Ὁ Ἅγιος Θεόπεµπτος µαζὶ µὲ ἄλλους τέσσερις

●     Ὁ Ὅσιος Βαρνάβας ὁ θαυµατουργὸς ὁ ἐν Λεµεσῷ

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

Ογιοι Βαρθολοµαος κα Βαρνάβας

Ὁ Βαρθολοµαῖος ἦταν ἀπὸ τοὺς δώδεκα Ἀπόστολους τοῦ Κυρίου καὶ κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο στοὺς Ἰνδούς. Ἀλλὰ στὴν Οὐρβανούπολη οἱ εἰδωλολάτρες τὸν σταύρωσαν, καὶ ἔτσι ἔνδοξα τελείωσε τὴν ζωή του µὲ τὸ µαρτύριο.

Ὁ Βαρνάβας ἦταν Ἰουδαῖος Λευΐτης, ἀπὸ τὴν Κύπρο. Ἀλλὰ στὰ χρόνια τῶν Ἀποστόλων κατοικοῦσε στὴν Ἱερουσαλήµ. Βασικὸς συνεργάτης τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὁ Βαρνάβας, κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἱερουσαλήµ, στὴ Ῥώµη, στὴνἈλεξάνδρεια καὶ στὴ γενέτειρά του Κύπρο. Ἐκεῖ λιθοβολήθηκε ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς εἰδωλολάτρες, καὶ στὴ συνέχεια τὸνἔκαψαν. Ὁ Βαρνάβας ὑπῆρξε µεγάλη καὶ ἔνδοξη ἐκκλησιαστικὴ φυσιογνωµία, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν φλογερή του πίστη καὶ γιὰτὴν ἱκανότητά του στὸ κήρυγµα τοῦ θείου λόγου. Καὶ οἱ δυὸ Ἀπόστολοι συνέβαλαν κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο στὴν ἐκπλήρωση τῆς προφητείας τοῦ Κυρίου, ὅτι «εἰς πάντα τὰ ἔθνη δεῖ πρώτον κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον». Δηλαδή, πρέπει σὲ ὅλα τὰ ἔθνη, σύµφωνα µὲ τὸ θεῖο σχέδιο νὰ κηρυχθεῖ προηγουµένως τὸ Εὐαγγέλιο, γιὰ νὰ εἶναι τὸ κήρυγµα αὐτὸ ἔλεγχος γιὰ ἐκείνους ποὺ δὲθὰ πιστέψουν.

 

Σύναξις περαγίας Θεοτόκου ν τ « δειν»

δηλαδὴ ἡ παράδοση ἀπὸ τὸν Ἀρχάγγελο Γαβριὴλ τοῦ ὕµνου «Ἄξιον Ἐστίν» Ἡ παράδοση αὐτὴ τοῦ γνωστοῦ ὕµνου « ἌξιονἘστίν» ἔγινε µὲ θαυµατουργικὸ τρόπο σὲ κάποιο κελλὶ τῆς Μονῆς Παντοκράτορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ ἐπονοµάζεται « ἌξιονἘστίν», ἡ δὲ τοποθεσία ὀνοµάζεται « Ἄδειν». Ὁ δὲ Ἄγγελος, ποὺ παρέδωσε τὸν ὕµνο αὐτὸ σὲ κάποιο µοναχό, ἦταν ὁἈρχάγγελος Γαβριήλ.

 

γιος Θεόπεµπτος µαζ µλλους τέσσερις

Μαρτύρησαν διὰ ξίφους.

 

σιος Βαρνάβας  θαυµατουργς ν Λεµεσ

Μᾶλλον εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς 300 Ἁγίους Ἀλαµανοὺς Κυπρίους.

 

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη (μέσω Σωτήρ)

 

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...