ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣΗ ΗΜΕΡΑΣ (16 Ιουνίου)

 

●     Ὁ Ἅγιος Τύχων ὁ Θαυµατουργὸς ἐπίσκοπος

●     Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Ἱεροµάρτυρας ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος

●     Οἱ Ἅγιοι Πέντε Μάρτυρες οἱ ἐν Νικοµηδείᾳ

●     Οἱ Ἅγιοι 40 Μάρτυρες οἱ Ῥωµαῖοι

●     Ἀνακοµιδὴ Λειψάνων Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Συκεώτου

●     Σύναξη τῆς Θεοτόκου «ἐν Διακοναῖς»

●     Ὁ Ἅγιος Μνηµόνιος ἐπίσκοπος Ἀµαθοῦντος Κύπρου

●     Ὁ Ἅγιος Ἔλαππας

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Τύχων  Θαυµατουργς πίσκοπος

Ἔζησε στὰ χρόνια τῶν βασιλέων Ἀρκαδίου καὶ Ὀνωρίου (400 µ.Χ.). Οἱ γονεῖς του τὸν ἀνέθρεψαν σύµφωνα µὲ τὰδιδάγµατα τοῦ Εὐαγγελίου, γι᾿ αὐτὸ καὶ ὅταν µεγάλωσε ὁ Τύχων διακρίθηκε γιὰ τὸ ζῆλο του στὴ µελέτη τῶν Γραφῶν. Ὁἐπίσκοπος (Ἀµαθοῦντος Κύπρου) Μνηµόνιος τὸν χειροτόνησε διάκονο. Ἀλλὰ ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ θέρµη τοῦ θείου κηρύγµατός τουἀνέδειξαν τὸν Τύχωνα διάδοχο τοῦ Μνηµονίου. Σὰν ἐπίσκοπος ἐπιδόθηκε σὲ φιλανθρωπικὰ ἔργα, καὶ µὲ τὸ κήρυγµά του ἔφερε στὴ χριστιανικὴ πίστη πολλοὺς εἰδωλολάτρες, «κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ Κυρίου ἸησοῦΧριστοῦ µετὰ πάσης παῤῥησίας ἀκωλύτως».Δηλαδή, κήρυττε σ΄ αὐτοὺς τὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ποὺ θὰ κληρονοµήσουν αὐτοὶποὺ πιστεύουν ἔµπρακτα στὸ Μεσσία Ἰησοῦ, καὶ δίδασκε σ΄ αὐτοὺς τὶς ἀλήθειες γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ µὲ ἄφοβη παῤῥησία καὶ θάῤῥος, χωρὶς κανένα ἐµπόδιο. Μάλιστα, ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸν Τύχωνα καὶ θαυµατουργικὴ δύναµη. Ἔτσι, διδάσκοντας καὶ θαυµατουργώντας, σηµείωσε µεγάλη ἀποστολικὴ δράση. Ἀποδήµησε στὸν Κύριο, ἀγωνιζόµενος µέχρι τέλους.

 

γιος Μρκος εροµάρτυρας πίσκοπος πολλωνιάδος

Μαρτύρησε ἀφοῦ τὸν κρέµασαν ἀνάποδα, ἔδεσαν στὰ χέρια του ὀγκόλιθους, καὶ κατόπιν τὸν ἄφησαν νὰ αἰωρεῖται στὸκενό. Οἱ Ἅγιοι Πέντε Μάρτυρες οἱ ἐν Νικοµηδείᾳ Μαρτύρησαν διὰ ξίφους.Οἱ Ἅγιοι 40 Μάρτυρες οἱ Ῥωµαῖοι Μαρτύρησαν διὰπυρός. Ἀνακοµιδὴ Λειψάνων Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Συκεώτου Τὸ λείψανό του κατατέθηκε στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου «ἐν τῷΔευτέρῳ» στὸ Βυζάντιο. Σύναξη τῆς Θεοτόκου «ἐν Διακοναῖς» Τὸ γεγονὸς κατὰ τὸν Συναξαριστὴ Delehaye «πέραν ἐν Εὔδοκιαναις».

 

γιος Μνηµόνιος πίσκοπος µαθοντος Κύπρου

Αὐτὸς χειροτόνησε διάκονο τὸν Ἅγιο Τύχωνα (βλέπε 16-6 στὴν ἀρχή). Ἄλλες πληροφορίες γιὰ τὴν ζωή του δὲν ἔχουµε,ἐκτὸς τοῦ ὅτι γίνεται ἀναφορὰ σ΄ αὐτὸν στὴ βιογραφία τοῦ Ἁγίου Τύχωνος.

 

γιος λαππας

Ὁ ἅγιος Ἔλαππας ἀναφέρεται ἐπιγραµµατικὰ στὸ «Μικρὸν Εὐχολόγιον ἢ Ἁγιασµατάριον» ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας 1959, χωρὶς ἄλλες πληροφορίες. Πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ἀναφέρεται ἡ µνήµη του.

 

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη (μέσω Σωτήρ)

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...