ΣΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ…

"Οικογένεια: μια γωνιά του Παραδείσου"

(γραμμένο με πόνο- όχι με εμπαθή διάθεση…)

Κάτω από μια τέντα τύπου “λαϊκής αγοράς”

ξεπουλήθηκε από τους εμπόρους των εθνών η Ιστορία χιλιάδων χρόνων,
το αίμα και οι θυσίες εκατομμυρίων Μακεδόνων…

Δεῖτε τὸ πρωτότυπο 81 ἀκόμα λέξεις

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (17 Ιουνίου)

 

●     Οἱ Ἅγιοι Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσµαήλ

●     Ὁ Ἅγιος Ἴσαυρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Βασίλειος, Ἰννοκέντιος, Ἑρµείας, Φιλήκας καὶ

Περεγρῖνος

●     Ὁ Ὅσιος Ὑπάτιος ὁ ἐν Ῥουφινιαναῖς

●     Ὁ Ἅγιος Φιλονείδης Ἱεροµάρτυρας ἐπίσκοπος Κουρίου

●     Ὁ Ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ ἀναχωρητής

●     Ὁ Ὅσιος Πιώρ

 

Συνέχεια