ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣΗ ΗΜΕΡΑΣ (18 Ιουνίου)

 

●     Ὁ Ἅγιος Λεόντιος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ὑπάτιος (ἢ Ὕπατος) καὶ Θεόδουλος

●     Ὁ Ἅγιος Αἰθέριος

●     Ὁ Ὅσιος Ἔρασµος

●     Οἱ Ἅγιοι Δύο Μάρτυρες ἀπὸ τὴν Κύπρο

●     Ὁ Ὅσιος Λεόντιος ὁ ποιµένας τοῦ κειµένου πέραν τῆς Πόλεως

●     Ὁ Ὅσιος Λεόντιος ὁ Ἀθωνίτης ὁ Μυροβλήτης

●     Ἡ Σύναξις τοῦ Ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ

●     Οἱ Ἅγιοι δέκα ὀκτὼ Μάρτυρες

 

Συνέχεια