TO ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (28 Ιουνίου)

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     Εὕρεσις Λειψάνων Ἁγίων Ἀναργύρων Κύρου καὶ Ἰωάννου

●     Ὁ Ἅγιος Παππίας

●     Ὁ Δίκαιος Σέργιος ὁ Μάγιστρος

●     Ὁ Ἅγιος Μακεδόνιος

●     Ὁ Ὅσιος Οὐλκιανός

●     Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ ἰατρός

●     Τὰ Ἅγια Δύο παιδιά

●     Ὁ Ὅσιος Μωϋσῆς ὁ Ἀναχωρητής

●     Ὁ Ἅγιος Δονάγος ἐπίσκοπος Λιβύης

●     Οἱ Ἅγιοι 70 Μάρτυρες οἱ ἐν Σκυθοπόλει

●     Οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Μάρτυρες ἀπὸ τὴν Γαλατία

●     Ὁ Ὅσιος Μάγνος

●     Οἱ Ὅσιοι Σέργιος καὶ Γερµανὸς οἱ θαυµατουργοὶ οἱ ἐν Βαλάµῃ

●     Ὁ Ὅσιος Συµεὼν

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ερεσις Λειψάνων γίων ναργύρων Κύρου καωάννου

Ἀγωνίσθηκαν καὶ οἱ δυὸ στὰ χρόνια του Διοκλητιανοῦ (292 µ.Χ.). Ὁ Κῦρος καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ ὁ Ἰωάννηςἀπὸ τὴν Ἔδεσσα. Ἄριστα καταρτισµένοι στὴν ἰατρικὴ ἐπιστήµη, προσέφεραν τὶς ὑπηρεσίες τους ἀφιλοκερδῶς στοὺς φτωχότερους συνανθρώπους τους. Καὶ ὄχι µόνο δὲν ἔπαιρναν χρήµατα ἀπὸ κανένα, ἀλλὰ καὶ οἱ ἴδιοι ἔδιναν τὰ δικά τους, µέχρι ποὺ ἔµειναν φτωχοί. Γι΄ αὐτὸ καὶ ἐπονοµάστηκαν Ἀνάργυροι. Μαζί µε τὴν ἰατρικὴ βοήθεια ποὺ προσέφεραν στοὺς πάσχοντες, µετέδιδαν σ΄ αὐτοὺς καὶ τὴν σωτήρια ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Τὰ λόγια τους ἔδωσαν φῶς τοῦ Χριστοῦ σὲ πολλοὺς εἰδωλολάτρες. Ἀλλὰ ἡ δράση τους καταγγέλθηκε στὶς ἀρχές, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ τοὺς ἀποκεφαλίσουν καὶ ἄξια νὰ πάρουν τὸστεφάνι τοῦ µαρτυρίου. Τότε οἱ χριστιανοὶ τοὺς ἔθαψαν κρυφά, καὶ ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Ἀρκάδιος καὶ ἈρχιεπίσκοποςἈλεξανδρείας ὁ Θεόφιλος, τὰ ἅγια λείψανά τους βρέθηκαν καὶ µὲ πανηγυρικὸ τρόπο ἔγινε ἡ ἀνακοµιδή τους. Πολλοί, µάλιστα,ἀσθενεῖς ποὺ ἄγγιξαν αὐτά, θεραπεύθηκαν. Ἔτσι, ἐπιβεβαιώνεται ὅτι οἱ «δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ µισθὸς αὐτῶν». Οἱ δίκαιοι δηλαδή, ζοῦν αἰώνια, καὶ ἡ ἀνταµοιβὴ ποὺ ἁρµόζει σ΄ αὐτοὺς βρίσκεται στὰ χέρια τοῦ Κυρίου.

 

γιος Παππίας

Ὑπῆρξε καὶ αὐτὸς ὁλοκαύτωµα στὴν πολυάριθµη σειρὰ τῶν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ (301) µαρτυρικῶν θυµάτων. Μόνο διὰ τὸὅτι πίστεψε στὸν Χριστὸ καὶ δὲν θέλησε ν΄ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη του, φυλακίστηκε καὶ βασανίστηκε γιὰ µέρες ὁλόκληρες. Ἐπειδὴὅµως ἔµεινε ἀµετάθετος στὴν πίστη του, ἀποκεφαλίστηκε καὶ ἀνέβηκε νικηφόρος στὰ οὐράνια.

 

 Δίκαιος Σέργιος  Μάγιστρος

Καταγόταν ἀπὸ τὴν κωµόπολη Νικήτια τῆς Ἀµαστρισὸς τοῦ Εὐξείνου Πόντου. Ἡ οἰκογένειά του ἦταν διακεκριµένη, συγγενὴς τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας, συζύγου τοῦ αὐτοκράτορα Θεοφίλου. Μπόρεσε λοιπὸν ὁ Σέργιος νὰ ἐκπαιδευτεῖ καὶ νὰφτάσει σὲ µεγάλα πολιτικὰ καὶ στρατιωτικὰ ἀξιώµατα. Ἂν καὶ ὁ Θεόφιλος ἦταν θερµὸς προστάτης τῶν εἰκονοµάχων, ὁ Σέργιοςἔµεινε πιστὸς στὶς ὀρθόδοξες τάξεις καὶ µόχθησε πολὺ γιὰ τὴν ἀναστήλωση τῶν ἁγίων εἰκόνων. Πολλοὺς µάλιστα ὑπερασπιστὲς τῶν ἁγίων εἰκόνων προστάτεψε, κατὰ τὸν διωγµό τους, καὶ ὅταν πέθανε ὁ Θεόφιλος, συνετέλεσε µὲ τὴν ἐπιῤῥοή του νὰἐνισχυθεῖ ἡ γνώµη τῆς Θεοδώρας γιὰ τὴν ἀναστήλωση τῶν εἰκόνων. Ὁ Σέργιος πέθανε στὴν Κρήτη καὶ τάφηκε στὴ µονὴ τοῦΜαγίστρου. Ἀργότερα τὰ λείψανά του ἀνακοµίστηκαν καὶ δόθηκαν στὴ Μονὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ποὺ εἶχε κτίσει ὁ ἴδιος στὸν κόλπο τῆς Νικοµήδειας, καὶ ἡ ὁποία λεγόταν τοῦ Νικητιάτου, ἐπειδὴ ὁ κτίτωρ αὐτῆς ἦταν ἀπὸ τὴν κωµόπολη Νικήτια.

 

γιος Μακεδόνιος

Μαρτύρησε ἀφοῦ τοῦ ἔκοψαν τὰ δάκτυλα τῶν χεριῶν καὶ τῶν ποδιῶν.

 

σιος Ολκιανός

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

 

γιος Παλος ατρός

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

 

Τγία δύο παιδιά

Μαρτύρησαν διὰ σταυρικοῦ θανάτου.

 

σιος Μωϋσς ναχωρητής

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

 

γιος Δονάγος πίσκοπος Λιβύης

Μαρτύρησε διὰ πυρός.

 

Ογιοι 70 Μάρτυρες ον Σκυθοπόλει

Μαρτύρησαν διὰ ξίφους.

 

Ογιοι Τρες Μάρτυρες π τν Γαλατία

Μαρτύρησαν διὰ ξίφους.

 

σιος Μάγνος

Ἀπεβίωσε εἰρηνικὰ προσευχόµενος.

 

Οσιοι Σέργιος κα Γερµανς ο θαυµατουργο ον Βαλάµ

 

σιος Συµεών

 

 

ό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό βιβλίο : «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ. Χρ. Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη (μέσω Σωτήρ)

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...