ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (2 Ιουλίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για Κατάθεσις Τιµίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     Κατάθεσις Τιµίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου

●     Ὁ Ἅγιος Ἰουβενάλιος Πατριάρχης Ἱεροσολύµων

●     Ὁ Ἅγιος Κόϊντος

●     Ὁ Ἅγιος Λάµπρος ὁ Νεοµάρτυρας

●     Οἱ Ἅγιοι Ἄνθιµος ὁ Γέρων, Παῦλος, Βήλων, Θέων, Ἤρων καὶ ἄλλοι 36 Αἰγύπτιοι

(+ 305-310)

●     Ὁ Ἅγιος Εὐτυχιανός, Μάρτυρας

 

Συνέχεια