ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (8 Ιουλίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για Ὁ Ἅγιος Προκόπιος ὁ Μεγαλοµάρτυς

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     Ὁ Ἅγιος Προκόπιος ὁ Μεγαλοµάρτυς

●     Ἡ Ἁγία Θεοδοσία, µητέρα του Ἁγίου Προκοπίου

●     Οἱ Ἅγιες 12 Γυναῖκες Συγκλητικές

●     Οἱ Ἅγιοι Ἀντίοχος καὶ Νικόστρατος οἱ Τριβούνιοι

●     Οἱ Ἅγιοι Ἀβδᾶς (ἢ Αὐδᾶς) καὶ Σάββας

●     Ὁ Ὅσιος Θεόφιλος ὁ Ἁγιορείτης

●     Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ νέος ἱεροµάρτυρας

●     Ὁ Ἅγιος Προκόπιος, ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς

●     Ὁ Ἅγιος Προκόπιος, ὁ ἐφορκιστὴς

●     Ὁ Ἅγιος Προκόπιος τοῦ Οὔσια Βόλογκντα (Ῥῶσος)

 

 

Συνέχεια