ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (27 Ιουλίου)

Άγιος Παντελεήμων ο Μεγαλομάρτυς και Ιαματικός
Οσία Ανθούσα η ομολογήτρια
Άγιος Τυφλός
Άγιοι Εκατό πενήντα τρείς Μάρτυρες από τη Θράκη
Όσιος Μανουήλ
Άγιος Χριστόδουλος ο εκ Kασσάνδρας που μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη
Άγιος Νικόλαος του Νόβγκοροντ

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ὁ γιος Παντελεήµων  Μεγαλοµάρτυς κααµατικς

Ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Νικοµήδεια. Τὸν πατέρα του ἔλεγαν Εὐστόργιο καὶ τὴν µητέρα του, ποὺ ἦταν εὐσεβέστατη χριστιανή, Εὐβούλη. Ὁ Παντελεήµων γρήγορα στερήθηκε τὶς φροντίδες τῆς µητέρας του, διότι πέθανε πρόωρα. Ἀλλὰ ὁ Θεὸς τὸν ἀξίωσε νὰ διδαχθεῖ τὴν χριστιανικὴ πίστη ἀπὸ ἕνα διακεκριµένο λειτουργό τηςἘκκλησίας, τὸν Ἱερέα Ἑρµόλαο. Τότε ὁ Παντελεήµων εἶχε τελειώσει τὶς ἰατρικές του σπουδές, κοντὰ στὸ φηµισµένο γιατρὸΕὐφρόσυνο. Τὴν ἐπιστήµη του χρησιµοποίησε ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς ἀπόρους ἀσθενεῖς καὶ ἔτρεχε µὲ µοναδικὴ προθυµία στὶς καλύβες τους, βοηθώντας τους ὄχι µόνο ἰατρικά, ἀλλὰ καὶ χρηµατικά. Σὲ κάθε σπίτι ποὺ ἔµπαινε δίδασκε τὸ Εὐαγγέλιο καὶἔφερνε σ΄ αὐτὸ πολλὲς ψυχές. Ἦταν εὐσπλαγχνικὸς σὲ ἀκρότατο βαθµὸ γιὰ ὅλους τοὺς πάσχοντες, γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς τοῦδώρησε τὸ χάρισµα νὰ θεραπεύει ἀσθενεῖς µὲ µόνη τὴν προσευχή του. Ἔτσι θεράπευσε πολλούς, µεταξὺ αὐτῶν καὶ ἕνα τυφλό, ποὺ ἔγινε ἀφορµὴ νὰ συλλάβει ὁ Διοκλητιανὸς καὶ τὸν Ἅγιο. Τὸν τυφλὸ τὸν θανάτωσε διότι πίστεψε στὸ Χριστὸ καὶ τὸν Παντελεήµονα ὑπέβαλε σὲ φρικτὰ βασανιστήρια, ὥσπου στὸ τέλος τὸν ἀποκεφάλισε. Ὁ Παντελεήµων, ὅµως, ἀνήκει σ΄ αὐτούς, γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ Κύριος εἶπε: «µακάριοι οἱ ἐλεήµονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται». Μακάριοι, δηλαδή, εἶναι οἱ εὐσπλαχνικοί, ποὺσυµπονοῦν στὴ δυστυχία τοῦ πλησίον, διότι αὐτοὶ θὰ ἐλεηθοῦν ἀπὸ τὸ Θεὸ τὴν ἡµέρα τῆς Κρίσεως. Ὁ Ἅγιος Τυφλός Αὐτὸς γιατρεύτηκε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Παντελεήµονα, ὁµολόγησε τὸν Χριστὸ καὶ µαρτύρησε διὰ ξίφους.

 

Ἡ σία νθοσα µολογήτρια

Ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Κοπρωνύµου (741 µ. Χ.). Οἱ γονεῖς της, Στρατήγιος καὶΦεβρωνία, διακρίνονταν γιὰ τὴν εὐσέβειά τους καὶ µὲ ὅµοιο τρόπο ἀνέθρεψαν καὶ τὴν θυγατέρα τους. Ἡ Ἀνθοῦσα παρ΄ ὅλες τὶς προτάσεις γιὰ γάµο, ἐκδήλωσε τὴ θέλησή της ἀπὸ τὴν ἀρχὴ σταθερά. Καὶ ὅταν πέθαναν οἱ γονεῖς της, δὲν µετέβαλλε τὴνἀπόφασή της. Ἔµεινε παρθένος καὶ ἀφιέρωσε τὴν περιουσία της σὲ φιλανθρωπικοὺς καὶ ἱεροὺς σκοπούς. Στὴν Ἀνθοῦσαὀφείλεται ἡ ἀνέγερση δυὸ µονῶν. Αὐτὴ τοῦ Μαντινέου µὲ ναὸ ἀφιερωµένο στὴν ἁγία Ἄννα, καὶ αὐτὴ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, ποὺ χρησιµοποιήθηκε σὰ γυναικεία Μονή. Ὅταν ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Κων/νο Κοπρωνυµο διατάχθηκε σκληρὸς διωγµὸς κατὰτῶν ἁγίων εἰκόνων καὶ τῶν ὑποστηρικτῶν τους, τὸ µοναστήρι τῆς Ὁσίας Ἀνθούσας ὑπῆρξε ἀπὸ τὰ πιὸ ἔνθερµα κέντρα τῆςὈρθοδοξίας. Γι΄ αὐτὸ καὶ ἡ Ὁσία στὴν ἀρχὴ βασανίστηκε. Ἀλλ΄ ὅταν προέβλεψε ὅτι ἡ ἄῤῥωστη βασίλισσα θὰ διέφευγε τὸθάνατο καὶ θὰ γεννοῦσε δίδυµα, τότε ἀγαπήθηκε πολὺ ἀπ΄ αὐτὴν καὶ ὑποστήριξε ποικιλοτρόπως τὸ µοναστήρι τῆς ὍσίαςἈνθούσας. Ἡ ὁποία ἀδιατάρακτη πλέον ἔπειτα, πέθανε εἰρηνικά.

 

Οἱ γιοι 153 Μάρτυρες π τν Θρκη

Μαρτύρησαν διὰ πνιγµοῦ µέσα στὴ θάλασσα.

 

Ὁ σιος Μανουήλ

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

 

Ὁ γιος Νικόλαος το Νόβγκοροντ (Ῥῶσος)

Διὰ Χριστὸν σαλὸς.

 

Πηγές:

  1. Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό βιβλίο: «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ. Χρ. Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη (μέσω Σωτήρ)
  2. Ορθόδοξος Συναξαριστής

επιμέλεια ανάρτησης: ιστολόγιο “Αντέχουμε…”

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...