ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (6 Αυγούστου)

Στις 6 Αυγούστου εορτάζουμε:
Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού
Ανάμνηση οπτασίας Σοφιανής
Άγιος Αββακούμ ο Νεομάρτυρας

Περισσότερα σοιχεῖα

 

 Μεταµόρφωση το Σωτρος Χριστο

Κατὰ τὴν διήγηση τῶν Εὐαγγελιστῶν, ὁ Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστὸς πῆρε ἀπὸ τοὺς µαθητὲς τὸν Πέτρο, τὸν Ἰωάννη καὶ τὸνἸάκωβο καὶ ἀνέβηκε στὸ ὄρος Θαβὼρ γιὰ νὰ προσευχηθεῖ. Οἱ τρεῖς µαθητές Του, ὅπως ἦταν κουρασµένοι ἀπὸ τὴ δύσκοληἀνάβαση στὸ Θαβὼρ καὶ ἐνῷ κάθισαν νὰ ξεκουραστοῦν, ἔπεσαν σὲ βαθὺ ὕπνο. Ὅταν, ὅµως, ξύπνησαν, ἀντίκρισαν ἀπροσδόκητο καὶ ἐξαίσιο θέαµα. Τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἄστραφτε σὰν τὸν ἥλιο, καὶ τὰ φορέµατά Του ἦταν λευκὰ σὰν τὸ φῶς. Τὸν περιστοίχιζαν δὲ καὶ συνοµιλοῦσαν µαζί Του δυὸ ἄνδρες, ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἠλίας. Ἀφοῦ οἱ µαθητὲς συνῆλθαν κάπως ἀπὸ τὴνἔκπληξη, ὁ πάντα ἐνθουσιώδης, Πέτρος, θέλοντας νὰ διατηρηθεῖ αὐτὴ ἡ ἁγία µέθη ποὺ προκαλοῦσε ἡ ἀκτινοβολία τοῦ Κυρίου,ἰκετευτικὰ εἶπε νὰ στήσουν τρεῖς σκηνές. Μία γιὰ τὸν Κύριο, µία γιὰ τὸ Μωϋσῆ καὶ µία γιὰ τὸν Ἠλία. Πρὶν προλάβει, ὅµως, νὰτελειώσει τὴν φράση του, ἦλθε σύννεφο ποὺ τοὺς σκέπασε καὶ µέσα ἀπ΄ αὐτὸ ἀκούστηκε φωνὴ ποὺ ἔλεγε: «Οὗτος ἐστὶν ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός· αὐτοῦ ἀκούετε». Δηλαδή, Αὐτὸς εἶναι ὁ Υἱός µου ὁ ἀγαπητός, ποὺ τὸν ἔστειλα γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ κόσµος. Αὐτὸν νὰἀκοῦτε. Ὀφείλουµε, λοιπόν, καὶ ἐµεῖς ὄχι µόνο νὰ Τὸν ἀκοῦµε, ἀλλὰ καὶ νὰ Τὸν ὑπακοῦµε. Σὲ ὁποιοδήποτε δρόµο µᾶς φέρει, εἴµαστε ὑποχρεωµένοι νὰ πειθαρχοῦµε. Ἀνάµνηση ὀπτασίας Σοφιανῆς Ποὺ µετονοµάστηκε σὲ Σωφρονία Μοναχή, ἐν ἈβύδῳΒυζαντίου (1607).

 

γιος ββακούµ  Νεοµάρτυρας

Γιὰ τὸν νεοµάρτυρα αὐτὸν δὲν ἔχουµε πολλὲς πληροφορίες γιὰ τὴν ζωή του. Τὸ Νέο Μαρτυρολόγιο καὶ οἱ Συναξαριστὲς δὲν τὸν ἀναφέρουν. Μόνο στὸν Κώδικα Ω 89, φ. 155 τῆς Λαύρας, ἀναφέρονται ὅτι, στὶς 6 Αὐγούστου 1628 µαρτύρησε ὁ Ὅσιος καὶνέος µάρτυρας Ἀββακούµ στὴ µεγαλούπολη Θεσσαλονίκη, εἰς δόξαν καὶ καύχηµα τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Στὸ ἡµερολόγιο τῆςἘκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ µάλιστα στὴν τοπικὴ ἁγιολογία τῆς Θεσσαλονίκης, δὲν ἀναφέρεται τίποτα γι᾿ αὐτὸν τὸν µάρτυρα. ΣτὸΜικρὸ Εὐχολόγιο ἡ µνήµη τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ ἀναφέρεται στὶς 6 Αὐγούστου. (Ἐπειδὴ ὅµως ἡ µνήµη του συµπίπτει µὲ τὴν γιορτὴ τῆς Μεταµορφώσεως, ὁ Νεοµάρτυρας αὐτὸς γιορτάζεται ἄλλοτε τὴν 5η καὶ ἄλλοτε τὴν 7η Αὐγούστου).

 

Πηγές:

  1. Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό βιβλίο: «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ. Χρ. Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη (μέσω Σωτήρ)
  2. Ορθόδοξος Συναξαριστής

επιμέλεια ανάρτησης: ιστολόγιο “Αντέχουμε…”

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...