ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (30 Σεπτεμβρίου)

Άγιος Γρηγόριος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας
Άγιες Ριψιμιά, Γαϊάνη και Άλλες Τριακονταδύο Παρθενομάρτυρες
Άγιοι Εβδομήκοντα Μάρτυρες των συναναιρεθέντων τη Αγία Pιψιμία
Άγιες Δύο Γυναίκες Οσιομάρτυρες
Άγιος Στρατόνικος
Όσιος Γρηγόριος του Πελσέμσκιϋ
Άγιος Μαρδόνιος
Άγιοι Χίλιοι Μάρτυρες
Άγιος Μιχαήλ πρώτος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ρωσίας ο θαυματουργός
Άγιος Honorius

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ὁ γιος Γρηγόριος ὁ εροµάρτυρας πίσκοπός της Μεγάλης ρµενίας

Ὁ Γρηγόριος ἦταν γιὸς τοῦ Ἄνακ, ποὺ ἦταν συγγενὴς τοῦ βασιλιᾶ τῆς Μεγάλης Ἀρµενίας, Κουσαρῶ (290 µ.Χ.). Ὁ Ἄνακ, λοιπόν, σὲ συνεργασία µὲ τὸ βασιλιὰ τῶν Περσῶν Ἀρτασείρα, σκότωσε τὸν Κουσαρῶ. Ἀλλὰ οἱ σατράπες τῆς Ἀρµενίας ἐκδικήθηκαν τὸ φόνο του, σκοτώνοντας τὸν Ἄνακ καὶ ὅλη του τὴν οἰκογένεια. Διασώθηκαν µόνο δυὸ παιδιά του, ποὺ ἕνας ἦταν ὁ Γρηγόριος. Στὴν Καισαρεία συνέβη νὰ συναντηθοῦν ὁ γιὸς τοῦ φονιὰ Ἄνακ, Γρηγόριος, καὶ ὁ γιὸς τοῦ θύµατος Τηριδάτης. Τότε ὁ Γρηγόριος σπούδαζε µὲ ζῆλο τὰ ἱερὰ γράµµατα, (στὴν Καισαρεία τῆς Καππαδοκίας ἀπὸ τὸν ἐκεῖ ἀρχιεπίσκοπο Λεόντιο), ποὺ µεταξὺ ἄλλων λένε: «τελείων δὲ ἐστὶν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυµνασµένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶκακοῦ». Δηλαδή, ἡ στερεὰ καὶ ὑψηλότερη πνευµατικὴ τροφὴ εἶναι γιὰ τοὺς τέλειους χριστιανούς, ποὺ ἀπὸ τὴν ἄσκηση ἔχουν τὰπνευµατικὰ αἰσθητήρια γυµνασµένα στὸ νὰ διακρίνουν εὔκολα µεταξὺ τοῦ καλοῦ καὶ κακοῦ. Γυµνασµένος, λοιπόν, καὶ ὁ Γρηγόριος στὴ διάκριση, ὄχι µόνο δὲν ἀποστράφηκε τὸν Τηριδάτη, ἀλλὰ τὸν πλησίασε µὲ ἀγάπη, ἀποδοκίµασε τὴν πράξη τοῦ πατέρα του καὶτὸν βοήθησε σὲ κάποια ἀσθένειά του. Ὅταν ἀργότερα ὁ Τηριδάτης ἔγινε βασιλιὰς Ἀρµενίας, βασάνισε φρικτὰ τὸν Γρηγόριο (ποὺτότε ἦταν ἐπίσκοπος Ἀρµενίας). Ὁ Θεός, ὅµως, ἐπέτρεψε νὰ γίνει ὁ Τηριδάτης σχιζοφρενής. Ἀλλὰ διὰ τῶν προσευχῶν τοῦΓρηγορίου θεραπεύθηκε, µετανόησε καὶ βαπτίσθηκε χριστιανὸς µὲ ὅλο του τὸ ἔθνος.

 

Οἱ γίες Ριψιµία ( Ριψίµη), Γαϊανή καλλες 32 παρθενοµάρτυρες

Ἡ Ριψιµία µαρτύρησε στὰ χρόνια τοῦ Διοκλητιανοῦ (284-304). Ἦταν ὄµορφη στὸ σῶµα καὶ σεµνὴ στὸ ἦθος (κατ᾿ ἄλλους καὶ µοναχή). Ἐπειδὴ δὲν δέχτηκε τὴν πρόταση τοῦ Διοκλητιανοῦ νὰ γίνει γυναῖκα του, κατέφυγε µαζὶ µὲ τὴν γερόντισσα Γαϊανή, ποὺ λέγεται ὅτι ἦταν καθηγουµένη τῆς Ριψιµίας, στὴν Ἀρµενία.

Ὁ βασιλιὰς ὅµως τῆς Ἀρµενίας Τηριδάτης, ἄκουσε γιὰ τὴν ὀµορφιὰ τῆς Ριψιµίας καὶ θέλησε καὶ αὐτὸς νὰ τὴν κάνει γυναῖκα του.Ἀλλ᾿ ἡ ἁγνὴ Ριψιµία ἀρνήθηκε καὶ ἔτσι κίνησε τὴν ὀργὴ τοῦ Τηριδάτη, ὁ ὁποῖος διέταξε νὰ τὴν βροῦν καὶ νὰ τὴν συλλάβουν. Οἱἀπεσταλµένοι του τὴν βρῆκαν γύρω ἀπὸ τὰ µέρη τοῦ Ἀραράτ, ὅπου κρυβόταν. Ἐκεῖ λοιπόν, οἱ βάρβαροι, τῆς ἔβγαλαν τὰ µάτια, κατόπιν ἔκοψαν τὴν γλῶσσα της καὶ στὸ τέλος ἔκοψαν τὸ σῶµα της σὲ µικρὰ κοµµάτια. Ἔτσι ἡ Ἁγία Ριψιµία, παρέδωσε τὴν ἁγνὴψυχή της στὸν στεφανοδότη Χριστό. Μαζὶ ὅµως µὲ τὴν Ριψιµία, µαρτύρησαν µὲ φρικτὰ βασανιστήρια καὶ ἡ γερόντισσα Γαΐανη, καθὼς καὶ 32 Παρθενοµάρτυρες. Ἄλλοι ἀναφέρουν ὅτι, µαζὶ µὲ τὶς Ἁγίες αὐτὲς µαρτύρησαν καὶ 70 ἄνδρες, ποὺ κρύβονταν σ᾿ἐκεῖνα τὰ µέρη.

 

Οἱ γιοι 70 Μάρτυρες

Βλέπε βιογραφικὸ σηµείωµα Ἁγίας Ριψιµίας.

 

Ο Δύο σιοµάρτυρες Γυνακες

Μᾶλλον ἦταν µοναχὲς καὶ µαρτύρησαν µὲ τρόπο ποὺ δὲν γνωρίζουµε.

 

Ὁ γιος Στρατόνικος

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.

 

Ὁ γιος Μαρδόνιος

Μαρτύρησε, ἀφοῦ ἔκαψαν τὰ µάτια του µὲ πυρωµένα κάρβουνα. (Δὲν ἀποκλείεται νὰ εἶναι ὁ ἴδιος µ᾿ αὐτὸν τῆς 28ης Δεκεµβρίου). Οἱ Ἅγιοι 1.000 Μάρτυρες Μαρτύρησαν διὰ ξίφους. (Κατ᾿ ἄλλους ἄγνωστο ποῦ, πῶς καὶ πότε µαρτύρησαν).

 

Ὁ σιος Γρηγόριος «ν τ ποταµ Πεσόµα» καὶ ὁ γιος Μιχαλ πρτος Μητροπολίτης Κιεβίας κα πάσης Ρωσίας θαυµατουργς (Ρσοι)

 

Πηγές:

  1. ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό βιβλίο: «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ. Χρ. Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη (μέσω Σωτήρ)
  2. Ορθόδοξος Συναξαριστής

επιμέλεια ανάρτησης: ιστολόγιο “Αντέχουμε…”

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...