Η δολοφονία του Νικηφόρου Β’ Φωκά

 

Κωνσταντίνου πόλη , Παλάτι Βουκολέοντα, ξημερώματα 11ης Δεκεμβρίου του 969…

 

Γιός του στρατηγού Βάρδα Φωκά τον οποίο και διαδέχτηκε στο αξίωμα του Δομέστικου των Σχολών της Ανατολής (=αρχιστράτηγος των στρατευμάτων Ανατολής), ο Νικηφόρος Β’ Φωκάς θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους αυτοκράτορες της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Στρατιωτικός με προσόντα που έφεραν στην αυτοκρατορία μεγάλα επιτεύγματα όπως η ανακατάληψη της Κρήτης από τους Άραβες που θεωρείται και η μεγαλύτερη στρατιωτική του επιτυχία, οι  νίκες τους στην Κιλικία, η ανακατάληψη της Κύπρου, η νίκες στην Συρία. Οι επιτυχιίες του στην Ανατολή μεγάλες και νευραλγικής σημασίας για πολλούς λόγους ,ένας από αυτούς και το ‘κόψιμο’ από Ανατολάς της εισβολής των Αράβων μουσουλμάνων στην Ευρωπαϊκή Δύση.

 

Συνέχεια