…με τους Χαιρετισμούς παρηγοράμε τη Μάννα Του

“Τη Μεγάλη Σαρακοστή είναι επικηρυγμένος ο Χριστός και με τους Χαιρετισμούς παρηγοράμε τη Μάννα Του:

 ”Χαίρε Μήτηρ του Θεού και πάντων των Αγίων”.

Όταν πέφτω στην προσευχή όλα τα ξεχνώ, είναι σαν θεραπεία και βλέπω τον Χριστό στον Σταυρό και τη Μητέρα Του.

Αναστάσιος Μαλαμάς (1929-1999)

από το βιβλίο: ”Ασκητές μέσα στον κόσμο”~τόμος Β’~Άγιον Όρος.

(από τον Προσκυνητή)