Η σφαγή Ελλήνων από Βουλγάρους στο Κάτω Νευροκόπι στις 26 Οκτωβρίου 1903

 

Στις 26 Οκτωβρίου του 1903, ημέρα πανηγύρεως του Ιερού Ναού αγίου Δημητρίου Κάτω Νευροκοπίου (π.ον. Τίρνοβο), όρισε το βουλγαρικό Κομιτάτον καί εισήλθαν ένοπλοι στην πανηγυρίζουσα ακκλησία άνω των 30 λησταντάρται (κομιτατζήδες) , οι οποίοι  απήγαγαν τέσσερις Έλληνες , τους έβγαλαν από τον ναό και τους κατεκρεούργησαν…

Την σφαγή αυτή κατήγγειλε σε επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη ο τότε Μητροπολίτης Δράμας και μετέπειτα εθνομάρτυρας εν Σμύρνη, άγιος Χρυσόστομος (Καλαφάτης).

 

Συνέχεια 

Η σφαγή Ελλήνων από βουλγάρους στο Κάτω Νευροκόπι στις 26 Οκτωβρίου 1903

 

Στις 26 Οκτωβρίου του 1903, ημέρα πανηγύρεως του Ιερού Ναού αγίου Δημητρίου Κάτω Νευροκοπίου (π.ον. Τίρνοβο), όρισε το βουλγαρικό Κομιτάτον καί εισήλθαν ένοπλοι στην πανηγυρίζουσα ακκλησία άνω των 30 λησταντάρται (κομιτατζήδες) , οι οποίοι  απήγαγαν τέσσερις Έλληνες , τους έβγαλαν από τον ναό και τους κατεκρεούργησαν…

Την σφαγή αυτή κατήγγειλε σε επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη ο τότε Μητροπολίτης Δράμας και μετέπειτα εθνομάρτυρας εν Σμύρνη, άγιος Χρυσόστομος (Καλαφάτης).

 

Συνέχεια 

Η εξέγερση- ψευδοεπανάσταση του Ίλιντεν (20 Ιουλίου 1903)

Σύντομο ιστορικό:

Η ιστορική μνήμη επιβάλλει να θυμηθούμε αυτές τις ημέρες την ψευδοεπανάσταση του Ίλιντεν. Η λέξη στα βουλγαρικά σημαίνει: ημέρα του Προφήτη Ηλία.

Στις 20 Ιουλίου 1903 στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία οι Βούλγαροι κομιτατζήδες της οργανώσεως ΒΜΡΟ (Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση) προσπάθησαν να ξεσηκώσουν τον αγροτικό χριστιανικό πληθυσμό με το ψευδές σύνθημα «Η Μακεδονία στους Μακεδόνες» . Ανατίναξαν δύο τηλεγραφικούς στύλους, ξήλωσαν λίγα μέτρα σιδηροδρομικής γραμμής, εισήλθαν για λίγο σε ορισμένα χωριά και μετά εξαφανίσθηκαν αφήνοντας τον τακτικό τουρκικό στρατό να ξεσπάσει επί δικαίους και αδίκους.

Συνέχεια  ΕΔΩ→

Η εξέγερση- ψευδοεπανάσταση του Ίλιντεν (20 Ιουλίου 1903)

Σύντομο ιστορικό:

Η ιστορική μνήμη επιβάλλει να θυμηθούμε αυτές τις ημέρες την ψευδοεπανάσταση του Ίλιντεν. Η λέξη στα βουλγαρικά σημαίνει: ημέρα του Προφήτη Ηλία.

Στις 20 Ιουλίου 1903 στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία οι Βούλγαροι κομιτατζήδες της οργανώσεως ΒΜΡΟ (Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση) προσπάθησαν να ξεσηκώσουν τον αγροτικό χριστιανικό πληθυσμό με το ψευδές σύνθημα «Η Μακεδονία στους Μακεδόνες» . Ανατίναξαν δύο τηλεγραφικούς στύλους, ξήλωσαν λίγα μέτρα σιδηροδρομικής γραμμής, εισήλθαν για λίγο σε ορισμένα χωριά και μετά εξαφανίσθηκαν αφήνοντας τον τακτικό τουρκικό στρατό να ξεσπάσει επί δικαίους και αδίκους.

Συνέχεια

Η ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙ—ΝΤΕΝ ΤΗΝ 2ΟΗΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 1903

ΙΛΙΝΤΕΝ.

Μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς βαρχοβιστικῆς ἐπαναστατικῆς κινήσεως τοῦ φθινοπώρου τοῦ 1902 εἰς τὴν Ἀνατολικήν Μακεδονίαν, αἱ βαρχοβιστικαὶ συμμορίαι, αἱ ὁποίαι δὲν ἐπέστρεψαν εἰς τὸ Βουλγαρικὸν ἔδαφος, διεσπάσθησαν εἰς τὰς ὀρεινὰς περιοχὰς. (…)

(…) Περὶ τὰς ἀρχάς τοῦ ἔτους 1903 αἱ Τουρκικαὶ Ἀρχαί, ἀποφασισμέναι νὰ ἐφαρμόσουν κατ’ ἀρχήν τὰς μεταρρυθμίσεις καὶ νὰ χορηγήσουν γενικὴν ἀμνηστείαν, ἤρχισαν νὰ χαλαρώνουν τὰ μέτρα ἀσφαλείας των καὶ νὰ μειώνουν τὰς ἔρευνας καὶ τὰς περιπολίας των.

Ἡ ἀνακοπή αὐτή εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις καταδιώξεως τῶν ἐπαναστατικῶν ὀργανώσεων, ἔδωσε τὴν εὐκαιρίαν εἰς αὐτάς νὰ ἀνασυνταχθοῦν, νὰ διευρύνουν τοὺς σχηματισμοὺς των καὶ νὰ αὐξήσουν τὴν δράσιν των.

Κατόπιν τούτου τὰ Βουλγαρικὰ κομιτάτα ἐπανέλαβαν καὶ πάλιν τὰς ἐγκληματικάς ἐνεργείας κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μὲ ἐπιθέσεις κατὰ τῶν πιστῶν χωρίων εἰς τὸ Πατριαρχεῖον, μὲ δολοφονίας καὶ ξυλοδαρμούς τῶν ἐμμενόντων σταθερῶς εἰς τὸν Ἑλληνισμόν προκρίτων, ἱερέων καὶ ἑλληνοδιδασκάλων. Πολλὰ χωρία τότε, ὑπό τὴν πίεσιν τῶν Βουλγαρικῶν κομιτάτων, ἠσπάσθησαν τὸ σχίσμα.(…) Συνέχεια