Το στεφάνι των Ψαρών… : “Τω Δ. Σολωμώ οι Ψαριανοί ευγνωμονούντες”

Εκθέματα πολύτιμα από το Μουσείο Σολωμού , αναφερόμενα στην καταστροφή των Ψαρών και στον ποιητή Διονύσιο Σολωμό

κείμενο από το περιοδικό Προς τη Νίκη- αξίζει να το διαβάσουν και παιδιά

Scan0075Ανεβήκαμε τίς σκάλες πού οδηγούν στόν επάνω όροφο τού Μουσείου σιωπηλοί καί σχεδόν άθόρυβα γιά τά πόδια πενήντα δεκαπεντάχρονων μαθητών.

Ηταν φυσικό ή εκδρομή μας στή Ζάκυνθο νά περιλαμβάνει καί τήν επίσκεψη στό Μουσείο Σολωμοϋ καί Επιφανών Ζακυνθίων.

Ό Σολωμός είναι ο άγαπημένος μου ποιητής, γι’ αύτό μέ ενδιαφέρον άρχισα νά περιεργάζομαι τά εκθέματα στήν Αίθουσα Σολωμου.

Προσωπογραφίες του ποιητή καί τών προσώπων της οίκογενείας του, δύο βιτρίνες μέ τά προσωπικά του βιβλία, τό μελανοδοχείο… τά χειρόγραφα μέ τίς πολλές διορθώσεις, άπόδειξη τής επιμονής του Σολωμου νά επιτύχει τήν τελειότερη μορφή στούς στίχους του.

Καί κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένα στεφάνι άπό ξεραμένο θυμάρι. «Τώ Διονυσίω Σολωμώ, οί Ψαριανοί εύγνωμονοΰντες», διάβασα στήν ταινία του. Πλάι τό ώραίο επίγραμμα του ποιητή «Ή Καταστρο¬φή τών Ψαρών» καί ένα φυλλάδιο μέ τή μουσική του.

«Καί στήν κόμη στεφάνι φορεί, γεναμένο άπό λίγα χορτάρια πού ’χαν μείνει στήν έρημη γή», ψιθύρισα μέ άπορία. Πώς βρέθηκε εδώ;

Ξεφύλλισα βιαστικά τόν οδηγό του Μουσείου, πού κρατούσα στά χέρια μου, άναζητώντας περισσότερες πληροφορίες.

Έγραφε ότι τό 1902 έγιναν στή Ζάκυνθο πολλές έορταστικές εκδηλώσεις γιά τήν επέτειο τών 100 χρόνων άπό τή γέννηση του εθνικού μας ποιητή. Οί εκδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί γιά τό 1898, πού συ¬μπληρώνονταν άκριβώς 100 χρόνια -ο ποιητής γεννήθηκε τό 1798. Μιά οδυνηρή όμως περιπέτεια τής Ελληνικής Ιστορίας, ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 -«τό μαύρο ’97»-, συντέλεσε στήν άναβολή τών εορτών, πού πραγματοποιήθηκαν τό 1902.

Τότε οί Ψαριανοί έστειλαν στή Ζάκυνθο αύτό τό στεφάνι, φτιαγμένο κι αύτό άπό λίγα χορτάρια πού σκέπαζαν τή ράχη του ήρωικου τους νησιού, εκφράζοντας μ’ αύτό τόν πρωτότυπο τρόπο τήν τιμή καί τήν εύγνωμοσύνη τους πρός τόν ποιητή.

Έκλεισα τό βιβλιαράκι κι άπόμεινα νά παρατηρώ αύτό τό άλλιώτικο έκθεμα. Ήθελα νά εντυπωθεί βαθιά στή σκέψη μου τό στεφάνι αύτό τών Ψαρών, πού στά ξερά του φύλλα συνδυάζει τή δόξα καί τήν εύγνωμοσύνη.

Μακρίνα

.

Γιά τίς φωτογραφίες τών εκθεμάτων πού άναφέρονται στό παραπάνω άρθρο μας άπευθυνθήκαμε στό Μουσείο Σολωμου καί Επιφανών Ζακυνθίων.

Ή άξιότιμη Διεύθυνση τού Μουσείου Σολωμου άνταποκρίθηκε στήν αίτησή μας ολοπρόθυμα καί άμεσα, επιτρέποντας τή δημοσίευση τών πολύτιμων αύτών εκθεμάτων. Άπό τή στήλη αύτή εύχαριστούμε θερμότατα. Πιστεύουμε ότι ή εύγενής αύτή ενέργειά της θά συμβάλει πολύ στήν τόνωση τού εθνικού φρονήματος τών άναγνωστών τού Περιοδικού μας, καθώς θά τούς άποκαλύψει συγκινητικές πλευρές τής έλληνικής ψυχής.

Άπό τή Διεύθυνση τού Περιοδικού «Πρός τή Νίκη»

Περιοδικό Προς τη Νίκη, Ιούνιος 2014 ,τεύχος 772 – εδώ σε PDF

 

το στεφάνι και στάκτη από την καμμένη γη των Ψαρών ...

το στεφάνι και στάκτη από την καμμένη γη των Ψαρών …

 

Η καταστροφή των Ψαρών

         Στο επίγραμμα αυτό, που έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός το 1825 με αφορμή το ιστορικό γεγονός της καταστροφής των Ψαρών από τους Τούρκους, η μορφή της προσωποποιημένης Δόξας τιμά τους νεκρούς Έλληνες μέσα σε ένα τοπίο απόλυτης καταστροφής.

Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη 
Περπατώντας η Δόξα μονάχη 
Μελετά τα λαμπρά παλικάρια 
Και στην κόμη στεφάνι φορεί 
Γεναμένο από λίγα χορτάρια 
Που είχαν μείνει στην έρημη γη.

Δ. Σολωμός, Ποιήματα, Ίκαρος

πίνακας Νικολάου Γύζη: Η Δόξα των Ψαρών

.

αντιγραφή κειμένων- επιμέλεια ανάρτησης: Αντέχουμε…

 

One thought on “Το στεφάνι των Ψαρών… : “Τω Δ. Σολωμώ οι Ψαριανοί ευγνωμονούντες”

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...