ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (29 Ιουνίου)

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

●     Οἱ πρωτοκορυφαῖοι Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος

●      Ὁ Ἅγιος Κύριλλος, µάρτυρας

 

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

Ο πρωτοκορυφαοι πόστολοι Πέτρος κα Παλος

Ὁ Πέτρος καταγόταν ἀπὸ τὴν Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦταν γιὸς τοῦ Ἰωνᾶ, ἀδελφὸς τοῦ ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦΠρωτοκλήτου καὶ ἦταν ψαράδες στὴ λίµνη Γενησαρέτ. Εἶχε νυµφευθεῖ στὴν Καπερναούµ, ὅπου ἔµενε οἰκογενειακά, µαζὶ µὲ τὴν πενθερά του. Ψαρὰς στὸ ἐπάγγελµα, ἦταν τύπος αὐθόρµητος, ὁρµητικός, καὶ τὴν ζωή του κοντὰ στὸ Χριστὸ τὴν µαθαίνουµεἀπὸ τὰ τέσσερα Εὐαγγέλια, ἐνῷ τὴν ἀποστολική του δράση, ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Ἔγραψε καὶ δυὸ ΚαθολικὲςἘπιστολές, µέσα στὶς ὁποῖες, νὰ τί προτρέπει στοὺς χριστιανούς: «Νήψατε, γρηγορήσατε· ὁ ἀντίδικος ὑµῶν διάβολος ὡς λέωνὠρυόµενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ». Δηλαδὴ ἐγκρατευθεῖτε, γίνετε ἄγρυπνοι καὶ προσεκτικοί. Διότι ὁ ἀντίπαλος καὶκατήγορός σας διάβολος, σὰν λιοντάρι ποὺ βρυχᾶται, περιπατεῖ µὲ µανία καὶ ζητάει ποιὸν νὰ τραβήξει µακριὰ ἀπὸ τὴν πίστη γιὰνὰ τὸν καταπιεῖ. Μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, ὁ Πέτρος, δίδαξε τὸ Εὐαγγέλιο στὴν Ἰουδαία, στὴν Ἀντιόχεια, στὸν Πόντο, στὴν Γαλατία, στὴν Καππαδοκία, στὴν Ἀσία καὶ τὴν Βιθυνία. Κατὰ τὴν παράδοση (ποὺ σηµαίνει ὅτι δὲν εἶναι ἀπόλυτα ἱστορικὰδιασταυρωµένο) ἔφτασε µέχρι τὴν Ῥώµη, ὅπου ἐπὶ Νέρωνος (54-68) ὑπέστη µαρτυρικὸ θάνατο, ἀφοῦ τὸν σταύρωσαν χιαστί, µὲτὸ κεφάλι πρὸς τὰ κάτω. Ὁ δὲ Παῦλος γεννήθηκε στὴν Ταρσὸ τῆς Κιλικίας καὶ στὴν ἀρχὴ ἦταν σκληρὸς διώκτης τοῦχριστιανισµοῦ. Ὅµως, µὲ θαῦµα γνώρισε τὸ Χριστὸ καὶ ἔγινε ὁ µεγαλύτερος κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου, θυσιάζοντας µάλιστα καὶτὴν ζωή του γι᾿ αὐτό.Ὀνοµάστηκε Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, καὶ τὴν ζωὴ µὲ τὶς περιπέτειές του θὰ τὰ δεῖ κανείς, ἂν µελετήσει τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ἀλλὰ καὶ τὶς 14 Ἐπιστολές του στὴν Καινὴ Διαθήκη. Ὁ Παῦλος θέλει κάθε χριστιανός, ὅπως καὶ ὁ ἴδιος, νὰ αἰσθάνεται καὶ νὰ λέει: «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐµοὶ Χριστός». Δηλαδή, δὲ ζῶ πλέον ἐγώ, ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ζεῖµέσα µου ὁ Χριστός. Καὶ ἀκόµα, «τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός». Νὰ διευθύνει, δηλαδή, ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς µας ὁ Χριστός. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὑπέστη µαρτυρικὸ θάνατο (χωρὶς αὐτὸ νὰ εἶναι ἀπόλυτα διασταυρωµένο) δι᾿ἀποκεφαλισµοῦ στὴ Ῥώµη.

 

 

Ὁ γιος Κύριλλος, µάρτυρας

 

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό βιβλίο: «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ. Χρ. Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη (μέσω Σωτήρ)

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...