“ο δικός μου Σωτήρης…”

Το σπιτάκι της Μέλιας

(Λίγα “αδέξια” λόγια αγάπης, αφιερωμένα στον δικό μου Σωτήρη…)

Πάντα ήμουν ένα αδύνατο, χλωμό, ασθενικό παιδί. Οι “δικοί μου” τα καλοκαίρια, για ν’ αλλάξω κλίμα και για να πάρουν χρώμα τα μάγουλά μου, μ’ έστελναν στην Ξάνθη, στον επίγειο παράδεισο μου, μακριά απ’ όλους και απ’ όλα τα άσχημα της πόλης, που μαύριζαν την αθώα ψυχή μου και ταλαιπωρούσαν το λιπόσαρκο κορμάκι μου.

Δεῖτε τὸ πρωτότυπο 998 ἀκόμα λέξεις

Γιατί ευλογούνται τα σταφύλια την Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος;


Γ.Σκαλτσή.Καθηγητου Α.Π.Θ-Απόσπασμα

….Η ΕΥΛΟΓΙΑ τῶν σταφυλιῶν κατὰ τὴ Μεταμόρφωση κατανοεῖται μέσα ἀπὸ τὶς θεολογικές, ἀνθρωπολογικὲς καὶκοσμολογικὲς διαστάσεις τῆς ἑορτῆς αὐτῆς.

῾Ο Κύριος «ἡμέρας ἓξ» ἢ «ὡσεὶ ἡμέρας ὀκτώ», μετὰ τὴν πρόρρηση τοῦ Πάθους Του,«εἰς ὄρος ὑψηλόν… μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν (Πέτρου, ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωάννου), καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἢλιος,τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς».

Αὐτὸς εἶναι ὁ Δημιουργὸς τοῦ κόσμου,ἀλλὰ καὶ ὁ κυρίαρχος τῶν ἐσχάτων. Αὐτὸς εἶναι ἡ ἄμπελος «ἐν οὐρανοῖς μὲν ἔχουσα τὴν ρίζαν, ἐπὶ γῆς δὲ τὰ κλήματα·ἄμπελος κλαδευομένη τὸ σῶμα, ἀλλ᾿ οὐ τὴν ρίζαν· ἄμπελος μετὰ τρίτην ἡμέραν τοῦ κλαδευθῆναι βλαστάνουσα τὸν βότρυντῆς ἀναστάσεως».

Εἶναι φυσικό, λοιπόν, μὲ τὴ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου νὰ φωτίζεται καὶ νὰδοξάζεται ὁλόκληρος ὁ κόσμος.

Συνέχεια